ยูโอบีเปิดตัวโครงการ U-Energy แพลต์ฟอร์มสินเชื่อครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน


ช่วยให้เจ้าของอาคารลดค่าไฟลงเฉลี่ยร้อยละ 20 ด้วยการเข้าถึงเงินทุนสีเขียวของยูโอบี

กรุงเทพฯ, 23 มีนาคม 2565 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว U-Energy แพลตฟอร์มสินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบครบวงจรแห่งแรกในเอเชีย ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ธุรกิจและเจ้าของที่อยู่อาศัยบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนที่ตั้งไว้

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

งานเปิดตัวโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประธาน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กล่าวว่า “จากการที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและมีพันธสัญญาต่อความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในประเด็นสำคัญของประเทศไทยคือการบรรลุเป้าหมายในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงประกาศแผนลดความเข้มข้นการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ภายในปี 2580 เมื่อเทียบกับระดับในปี 2553”

“รัฐบาลมุ่งผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน โดยตั้งเป้าลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลง พร้อมยกระดับการอนุรักษ์พลังงานผ่าน กลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งภาคบังคับ ภาคสมัครใจ และแบบผสมผสาน ดังนั้น การลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ รัฐบาลได้มีแนวทางสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) การสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน (direct subsidy) รวมถึงเครือข่ายบริษัท จัดการพลังงาน (ESCO) ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และรัฐบาลเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมนำทำให้โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปได้อย่างสำเร็จ”

“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ ธนาคารยูโอบีได้นำเสนอเครื่องมือเพื่อเข้าถึงเงินทุน ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า โดยแพลตฟอร์มสินเชื่อครบวงจร U-Energy นี้จะเป็นตัวเชื่อมโยงสำคัญ ในการสนับสนุนประเทศไทยในการอนุรักษ์พลังงานในระยะยาว รวมถึงเป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนอีกด้วย”

ในปีที่ผ่านมา1 ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า และที่อยู่อาศัยในประเทศไทยใช้พลังงานขั้นสุดท้ายคิดเป็นร้อยละ 59 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด แม้เจ้าของโรงงาน อาคาร และที่อยู่อาศัยจะหันมาให้ความสนใจทำโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการบริโภคพลังงาน แต่มักขาดแรงสนับสนุนทางการเงินและความเชี่ยวชาญในการค้นหาบริษัทจัดการพลังงานที่เหมาะสม ยูโอบีจึงได้พัฒนาโครงการ U-Energy ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้

ยูโอบีเปิดตัวโครงการ U-Energy แพลต์ฟอร์มสินเชื่อ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน

นายแอนดี้ เฉี่ย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ระบุว่า “ยูโอบีมุ่งมั่นในการช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ตั้งไว้ ผ่านการนำเสนอกรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนในด้านต่างๆ โครงการ U-Energy เป็นอีกหนึ่งโซลูชันด้านสินเชื่อแบบครบวงจร ที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลง ผ่านกระบวนการการทำงานที่ทันสมัยและโปร่งใส ผนวกกับการร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง”

ในช่วงเริ่มต้นนี้ U-Energy มีพันธมิตรบริษัทจัดการพลังงาน 8 รายที่พร้อมให้ลูกค้าเลือกใช้ เพื่อริเริ่มโครงการอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา การเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟ LED การปรับระบบบริหารจัดการพลังงานและกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสม และการเปลี่ยนวัสดุด้านนอกอาคารเป็นวัสดุที่สะท้อนแสงอาทิตย์เพื่อลดการดูดซับความร้อน และการเปลี่ยนไปใช้ลิฟต์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

บริษัทจัดการพลังงานมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศนี้เนื่องจากเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีและบริการต่างๆ อาทิ การให้คำปรึกษา การตรวจประเมินพลังงานในด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนลความคุ้มค่าของต้นทุน รวมถึงการนำไปปฏิบัติใช้และการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในอาคารแบบครบวงจร โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทจัดการพลังงานที่เป็นพันธมิตรในโครงการ U-Energy จะช่วยให้ลูกค้าลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้เฉลี่ยร้อยละ 202

ยูโอบีเปิดตัวโครงการ U-Energy แพลต์ฟอร์มสินเชื่อ ขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน

ตัวเลือกการเข้าถึงเงินทุนที่ยืดหยุ่นสำหรับเจ้าของอาคาร

เจ้าของอาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาจเลือกซื้ออุปกรณ์หรือระบบอนุรักษ์พลังงานโดยตรงภายใต้การเข้าถึงเงินทุนสีเขียวของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของอาคารยื่นขอรับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 250 ล้านบาท ระยะเวลาสูงสุด 7 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดอุปกรณ์และระบบที่พันธมิตรโครงการ U-Energy พิจารณาว่าเหมาะสม เจ้าของอาคารที่เป็นลูกค้าธนาคาร อยู่แล้วจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมกระบวนยื่นขออนุมัติสินเชื่อผ่านช่องทางพิเศษเพื่อความรวดเร็วก่อนใคร หรืออาจเลือกรูปแบบ “Energy-as-a-service” ซึ่งธนาคารจะให้สินเชื่อแก่พันธมิตรในโครงการ U-Energy โดยเจ้าของอาคารไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มแรกใดๆ

สำหรับเจ้าของที่อยู่อาศัย ธนาคารยูโอบี นำเสนอแผนผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยนานสูงสุด 36 เดือน เมื่อชำระค่าปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

โครงการ U-Energy เป็นหนึ่งในโซลูชันการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนของยูโอบี ภายใต้กรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนที่ยั่งยืนเพื่อเมืองอัจฉริยะของยูโอบี (UOB Smart City Sustainable Finance Framework) ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้เปิดตัวโครงการ U-Solar แพลตฟอร์มการเข้าถึงเงินทุนครบวงจรสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในเอเชียภายใต้กรอบแนวคิดเดียวกันไป กรอบแนวคิดซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินี้จะช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ธนาคารสีเขียวหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน โดยไม่ต้องพัฒนากรอบแนวคิดการเข้าถึงเงินทุนของตนเอง

โครงการ U-Energy เปิดตัวครั้งแรกในปี 2564 ในสิงคโปร์และมาเลเซีย และจะเปิดตัวในอินโดนีเซียในอนาคตอันใกล้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ U-Energy ได้ที่ https://www.uobgroup.com/u-energy/thailand/index.page


1 ที่มา: ตาราง 1.2-4: การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายแยกตามประเภทกิจกรรม (แผนภูมิ) http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/static-energy/summery-energy
2 เป็นเพียงตัวเลขบ่งชี้และขึ้นอยู่กับขอบเขตงานและการตรวจสอบยืนยันโดยพันธมิตรโครงการ U-Energy


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save