รายชื่อรุ่นรถยนต์ ที่สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 / B20 ได้

เอกสารข้อมูลรายชื่อรุ่นรถยนต์ ที่ผู้ผลิตรถยนต์รับรองให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 / B20 ได้
ข้อมูลโดย กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th

รายชื่อรุ่นรถยนต์ ที่สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 / B20 ได้

ข้อมูลที่คุณอาจสนใจ Update!!


Source: เอกสารอัพเดตและเผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊กเพจ กรมธุรกิจพลังงาน @doebfanpage เมือ 26 พฤศจิกายน 2562