“Save the Ocean” ปรับพฤติกรรมง่ายๆ ช่วยปกป้องฟื้นฟูมหาสมุทร


มหาสมุทรผืนน้ำทะเลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก (71%) เป็นที่อยู่อาศัยพึงพิงของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศที่สำคัญ มหาสมุทรช่วยควบคุมสภาพอากาศ ช่วยสร้างออกซิเจนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณออกซิเจนทั้งหมด และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันมหาสมุทรกำลังเผชิญกับวิกฤต ระบบนิเวศมหาสมุทรและทะเลที่อุดมสมบูรณ์กำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาขยะ หรือ “ขยะทะเล” ซึ่งกำลังกลายเป็นแพขยะขนาดใหญ่ กระจายอยู่ทั่วมหาสมุทร เป็นปัญหาใหญ่ต่อสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรโดยตรงและยังทำให้สมดุลทางธรรมชาติของท้องทะเลเสียไปอีกด้วย

แม้ปัจจุบันจะมีหลายองค์กรพยายามแก้ปัญหาด้วยการพยายามเก็บขยะ ทำความสะอาดแพขยะทั้งหลาย แต่นั่นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะถึงแม้จะทำความสะอาดได้สำเร็จ แต่ยังมีปริมาณขยะเข้าสู่มหาสมุทรเพิ่มขึ้นในทุกๆ วัน ซึ่งทำให้ในอนาคตขยะทะเลเหล่านี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มนุษย์จึงควรตะหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และช่วยลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่มหาสมุทรจากต้นทาง ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ … และต่อไปนี้ คือทางเลือกในการดำเนินชีวิต ที่สามารถนำมาใช้ และสามารถช่วยปกป้อง ฟื้นฟูมหาสมุทรให้ดีขึ้น เพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นถัดไป

ทางเลือกที่ปราศจากพลาสติก

มหาสมุทรเผชิญกับภัยคุกคามจากพลาสติก โดยมีพลาสติกประมาณ 17.6 พันล้านปอนด์จากแผนดินรั่วไหลลงสู่ทะเลในทุกปี ซึ่งมีปริมาณเทียบเท่ากับการทุ่มรถบรรทุกขยะพลาสติกเต็มคันลงไปในมหาสมุทรของเราในทุกนาที และพลาสติกเหล่านี้ไม่เคยหายไปไหน เราจึงต้องเรียกร้องให้ บริษัท ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ จัดหาทางเลือกที่ปราศจากพลาสติกให้กับผู้บริโภค และปฏิเสธการให้พลาสติกใช้ครั้งเดียวแก่ลูกค้า เช่น หลอด ช้อนส้อมพลาสติก ถ้วยกาแฟ ขวดน้ำ ถุงพลาสติก ลูกโป่ง ผลิตภัณฑ์ที่ห่อด้วยพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหารแบบนำกลับบ้าน

ลดรอยเท้าคาร์บอน

คาร์บอนไดออกไซด์คือสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจก และเมื่อฝนชะล้างตกลงสู่มหาสมุทรก็ทำให้เกิดความเป็นกรดในน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียปะการังในระดับโลก เนื่องจากแคลเซียมของปะการังอ่อนแอลงจากความเป็นกรดของน้ำ แต่เราสามารถลดรอยเท้าคาร์บอนได้ด้วยมาตรการง่ายๆ ด้วยกิจกรรมประจำวัน เหล่านี้

 • ขี่จักรยาน เดิน หรือใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการขับรถ
 • ปิดไฟเมื่อคุณออกจากห้อง
 • ใส่เสื้อกันหนาวในฤดูหนาว แทนการเปิดเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • การเลือกบริโภคเนื้อสัตว์ บริโภคอาหารทะเล สัตว์น้ำ ที่จับได้จากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งใช้พลังงานในการผลิตน้อยที่สุด และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโปรตีนจากระบบอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เช่น เนื้อวัว ที่ผลิตอาหารและปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 30%

หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทำร้ายมหาสมุทร

มีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการทำร้ายสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือถูกคุกคาม และใช้วิธีการจับปลาที่ไม่ยั่งยืนและสร้างมลภาวะ ซึ่งคุณสามารถเลิกสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงเครื่องสำอางที่มีปลาฉลามสควาลีน เครื่องประดับที่ทำจากปะการังหรือกระดองเต่าทะเล ของที่ระลึกจากหอยสังข์ หอยโข่ง และสัตว์อื่น ๆ และเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น หลอดและขวดน้ำ ที่อาจลงเอยในมหาสมุทร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สนับสนุนการจับปลาที่ไม่ยั่งยืน คุกคามสายพันธุ์และระบบนิเวศที่สำคัญ

เที่ยวปลอดขยะ ไม่ทิ้งอะไรไว้ข้างหลัง

หลายครั้งที่เรามักเห็นข่าวขยะมากมายถูกทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ชายหาดที่เกลื่อนไปด้วยขยะภายหลังจากนักท่องเที่ยวจากไป จนปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเป็นกิจกรรมที่เพิ่มขยะให้กับโลกแบบไม่รู้ตัว ดังนั้นหากจะฝากอะไรไว้ในการท่องเที่ยวของคุณ ขอให้มีแต่รอยเท้าบนผืนทราย อย่าปล่อยให้มีขยะทิ้งไว้ข้างหลังในทริปการท่องเที่ยวของคุณ โปรดรวบรวมและกำจัดขยะในกิจกรรมท่องเที่ยวของคุณ หย่อนมันสู่ถังขยะทุกครั้งหลังจบทริป

ลดการสร้างขยะด้วยแนวคิด 3R

เริ่มต้นที่ตัวเรา ด้วยการลดขยะตามแนวคิด 3R ตั้งแต่ก่อนสร้างขยะ ลดการใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) อาทิ เลิกใช้ขยะพลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว การใช้ของ Reuse การใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทนพลาสติก เปลี่ยนพฤติกรรมใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใส่ของ ใช้ของมือสอง หรือแม้แต่เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกซื้อสินค้า โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้นาน เลือกซื้อของที่ทำมาจากการรีไซเคิ้ล และการเลือกสินค้าจากร้านค้าที่ลดขยะบรรจุภัณฑ์ โดยให้ลูกค้านำขวดของตนมาเติมผลิตภัณฑ์เอง หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถ Refill ได้ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางง่ายๆ แค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดการสร้างขยะ ลดปริมาณขยะที่อาจไหลลงสู่มหาสมุทร และช่วยปกป้อง ฟื้นฟูมหาสมุทร ให้คงความอุดมสมบูรณ์และมีระบบนิเวศที่ดี อยู่คู่โลกไปได้อีกนาน … อย่ารอช้า มหาสมุทร กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากคุณ!!


ผู้สนับสนุน:


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save