สวทช. เชิญผู้ประกอบการ ร่วมศึกษาดูงานด้านสมาร์ทโฮม (Smart Home) ณ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ NSTDA โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้าน Smart Home (สมาร์ทโฮม) เพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสำหรับบ้าน-อาคาร-สำนักงาน ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2562 ณ เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำหรับโปรแกรมศึกษาดูงานดังกล่าว เป็นการเดินทางเพื่อเข้าชมงาน The 8th Guangzhou International Smart Home Exhibition โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นายพงศธร ละเอียดอ่อน ร่วมเดินทาง เปิดรับสมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น ผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมโปรแกรม สามารถยื่นสมัครได้ภายใน 30 พฤศจิกายนนี้ มีค่าใช้จ่าย 49,500 บาท/ท่าน โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % และสำหรับท่านที่ประสงค์จะพักเดี่ยว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 7,000 บาท/ท่าน

สวทช. เชิญผู้ประกอบ ร่วมศึกษาดูงานด้านสมาร์ทโฮม (Smart Home) ณ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่โปรแกรม ITAP สวทช. ติดต่อ คุณวลัยรัตน์ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1368, 1301 / มือถือ 093 956 1556 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล chanaghan@nstda.or.th


Source: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)