ศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Warehouse)


ในปีนี้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะกลุ่มอาหารสดที่ต้องมีการขนส่งไปยังผู้บริโภคในทุกวันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมให้เช่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามไปด้วย

“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด” บริษัทย่อยของบริษัท เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาคารเฉพาะทางด้าน Cold Storage ได้ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Warehouse) เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มศักยภาพด้านการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายด้านซัพพลายเชนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพสูง เป็นการสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit ของลูกค้า

ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (HAVI)

ซึ่งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ประกอบไปด้วยพื้นที่การจัดเก็บสินค้าหลากหลายอุณหภูมิ ได้แก่ แบบอุณหภูมิปกติ (Ambient Storage) แบบควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controlled Storage) แบบห้องเย็น (Cold Storage) และ แบบแช่แข็ง (Frozen Storage) เพื่อให้เหมาะสำหรับจัดเก็บอาหารแต่ละประเภท ให้มั่นใจว่าอาหารที่จัดเก็บอยู่ในอาคารจะมีคุณภาพที่ดีและคงความสดใหม่อยู่เสมอ

โสภณ ราชรักษา
โสภณ ราชรักษา

ในการนี้ โสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อาคารแบบ Built-to-Suit มีฟังก์ชันการใช้งานที่ออกแบบตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของ HAVI โดยเฉพาะ จึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของ FPT ที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Solution) ทำให้ให้บริษัทฯ สามารถนำเสนออาคารและโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การดำเนินงานของ HAVI ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งในพื้นที่บางพลี บนถนนบางนา-ตราด กม.19 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าเนื่องจากอยู่ใกล้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม จึงสะดวกต่อการขนส่งและการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถควบคุมต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราทราบดีว่า HAVI เป็นผู้นำด้านการจัดการซัพพลายเชนระดับโลก ที่มีประสบการณ์ด้านระบบโลจิสติกส์ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และการบริหารจัดการซัพพลายเชนเพื่อตอบความต้องการของธุรกิจร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และค้าปลีกมายาวนานกว่า 40 ปี ด้วยเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) สำหรับอาหารและเครื่องดื่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ รวมถึงความชำนาญในการบริหารจัดการซัพพลายเชน จึงทำให้สามารถดำเนินงานมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร HAVI ได้ให้บริการบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก อาทิ ยัม (YUM) เคเอฟซี (KFC) ซับเวย์ (Subway) โออิชิ (OISHI) เซน (ZEN) ปัจจุบัน HAVI มีการจัดส่งสินค้ามากกว่า 3 ล้านครั้งไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 20,000 แห่ง ใน 47 ประเทศทั่วยุโรปและเอเชีย

ฐิติมา บัณฑราภิวัฒน์
ฐิติมา บัณฑราภิวัฒน์

ทั้งนี้จากการเติบโตของตลาดโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความต้องการพื้นที่คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มสูงขึ้น เพราะการจัดการซัพพลายเชนและการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หากไม่ได้จัดเก็บสินค้าภายในคลังที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม อาจส่งผลต่อการรักษาอายุอาหาร การป้องกันสารปนเปื้อน รวมถึงคุณภาพอาหารซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับกระทบ จึงต้องบริหารจัดการให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

ฐิติมา บัณฑราภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (HAVI) กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ร่วมกับ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแห่งใหม่นี้ โดยจะแบ่งการพัฒนาออกเป็น 2 เฟส เมื่อแล้วเสร็จจะมีพื้นที่คลังสินค้ารวมกว่า70,000 ตารางเมตร โดยในเฟสแรกจะมีพื้นที่อาคารรวมกว่า 30,000 ตารางเมตร ภายในยังแบ่งพัฒนาพื้นที่ขนาด 3,400 ตารางเมตร สำหรับวางชั้นวางสินค้าทันสมัยที่มีความสูงถึงประมาณ 34 เมตร คาดว่าโครงการในเฟสแรกจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2563


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 93 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 คอลัมน์ SMART City โดย กองบรรณาธิการ