สัมมนาออนไลน์ “Impact of COVID-19 Pandemic on ASEAN Energy Sector”


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Impact of COVID-19 Pandemic on ASEAN Energy Sector” ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2020 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Discussion Topic

  • Re-think Energy Policy in the Post-Covid Era
    by Dr. Twarath Sutabutr -Inspector General, Ministry of Energy, Thailand
  • Challenges for ASEAN’s Energy Sector in the Time of COVID-19: Perspectives from Clean Energy Business Owners
    by Mr. Peter du Pont, Ph.D -Managing Partner, Asia Clean Energy Partners Ltd.
    Asia Regional Coordinator, Private Financing Advisory Network (PFAN)

สัมมนาออนไลน์ "Impact of COVID-19 Pandemic on ASEAN Energy Sector"