อังกฤษออกมาตรการคุมเข้มพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single – Use Plastic) บังคับใช้เมษายนปีหน้า


อังกฤษออกมาตรการเพื่อลดมลภาวะในมหาสมุทรจากปัญหาขยะจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง (Single – Use Plastic) โดยจะยกเลิกการจัดจำหน่ายและเลิกใช้ หลอดพลาสติก ก้านสำลีพลาสติก และที่คนเครื่องดื่มพลาสติก เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

จากมาตรการดังกล่าว จะทำให้ตั้งแต่เมษายน ปีหน้า อังกฤษจะยกเลิกจัดจำหน่ายหลอดพลาสติกในซูปเปอร์มาเก็ตและร้านค้าทั่วไป แต่จะยังคงอนุญาตให้วางจำหน่ายได้ในร้านขายยา เพื่อให้บริการสำหรับผู้ป่วย ผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น

นอกจากนี้ในร้านกาแฟ ร้านอาหาร และบาร์ จะไม่มีการแจกหลอดพลาสติกทุกกรณี รวมถึงจะไม่มีให้หยิบเองด้วย แต่จะมีเตรียมไว้ให้เฉพาะกรณีลูกค้าร้องขอและมีความจำเป็นต้องใช้เท่านั้น โดยรัฐบาลอังกฤษ เชื่อว่ามาตรการคุมเข้มดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้หลอดพลาสติกได้ปีละ 4.7 พันล้านหลอด ให้เหลือใช้แค่เพียง 44 ล้านหลอดหรือลดลงเหลือเพียง 1%

ก้านสำลีพลาสติก หรือ Cotton Bud

สำหรับที่คนเครื่องดื่มพลาสติก ซึ่งพบว่าในแต่ละปีมีการใช้มากถึง 316 ล้านชิ้นนั้น จะถูกแบนและยกเลิกการจัดจำหน่ายอย่างถาวร ส่วนก้านสำลีพลาสติก หรือ Cotton Bud จะถูกควบคุมการวางจำหน่าย โดยจะไม่มีการจำหน่ายให้กับสาธารณะทั่วไป แต่จะงดเว้นให้จำหน่ายสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และงานสืบสวนอาชญากรรมเท่านั้น


Source:

Straws: UK government to bring in new controls on plastic
https://www.bbc.com/news/science-environment-48358002