อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบบริการน้ำอุตสาหกรรมให้กับกัลฟ์ เน้นบริหารจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ


          “อีสท์ วอเตอร์” มุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำ เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบ ล่าสุดจับมือให้บริการน้ำอุตสาหกรรมกับ “กัลฟ์”ชูการบริหารจัดการน้ำใช้เทคโนโลยีใหม่ต้นทุนต่ำมีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการส่งน้ำอุตสาหกรรมสูงสุดถึง 60,000 ลบ.ม. ต่อวัน

          บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมร่วมกับ บริษัทกัลฟ์ พีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)หรือ GULF ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทย  เพื่อส่งมอบบริการน้ำอุตสาหกรรมให้กับโรงไฟฟ้าGPD ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ในจังหวัดระยอง ด้วยระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวม(Centralized Clarified Water System) อันทันสมัยมีต้นทุนต่ำ ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด

          ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เน้นตอบสนองความต้องการใช้น้ำของลูกค้าในทุกรูปแบบ อันเป็นจุดแข็งของอีสท์ วอเตอร์ และจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้ากัลฟ์ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยชั้นนำของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุด อีสท์ วอเตอร์จึงให้บริการน้ำอุตสาหกรรม รองรับความต้องการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและยั่งยืนโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรืออีสท์เทิร์นซีบอร์ดมากว่า26ปีโดยที่อีสท์วอเตอร์จะเน้นการให้บริการวางระบบน้ำอุตสาหกรรมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ ต้นทุนต่ำ และมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มศักยภาพในการลงทุน

          นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน)หรืออีสท์วอเตอร์เปิดเผยว่า “อีสท์ วอเตอร์ เตรียมเดินหน้ารุกธุรกิจน้ำครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ และเน้นให้บริการลูกค้าตามความต้องการอย่างมืออาชีพพร้อมก้าวสู่การเป็น  Smart Water 4.0  และสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)ด้วยศักยภาพและความพร้อมของโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่EEC ไว้ทั้งหมดมั่นใจได้ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสนับสนุนกัลฟ์ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ”

          นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)หรือ GULF กล่าวว่า “การทำสัญญาซื้อขายน้ำในครั้งนี้  บริษัทจะนำน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโครงการโรงไฟฟ้าGPD ขนาดกำลังผลิต 2,500 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จังหวัดระยอง ภายใต้ชื่อบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งนี้เรามองว่าอีสท์วอเตอร์มีศักยภาพเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะในพื้นที่EEC ในขณะที่กัลฟ์เองเน้นพัฒนาธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้ความสำคัญจึงจำเป็นต้องมีแผนรองรับการจัดหาน้ำในระยะยาวให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามแผนพัฒนาในอนาคต”

          สำหรับความร่วมมือกันระหว่าง อีสท์ วอเตอร์ กับ กัลฟ์นั้นจะแบ่งการดำเนินงานภายใต้อายุสัญญา 25 ปีมีโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบผลิตน้ำแบบศูนย์รวม(Centralized Clarified Water System)มีกำลังการผลิตรวม 100,000 ลบ.ม.ต่อวัน เป็นระบบผลิตน้ำที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ต้นทุนต่ำมีประสิทธิภาพ โดยอีสท์ วอเตอร์  ได้วางรากฐานการสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบความยาวกว่า 500 กม. ครอบคลุมแหล่งน้ำหลักในพื้นที่ EEC ไว้ทั้งหมด  ซึ่งแนวท่อหลักสามารถเชื่อมโยงระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำให้กับกัลฟ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น