อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น มอบแผ่นสติกเกอร์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย Airpurity Minty ให้กับคณะครูโรงเรียนราชินี


บริษัท อี.พี.ซี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบแผ่นสติกเกอร์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย Airpurity Minty (แอร์เพียวริตี้ มินท์ตี้) ให้กับคณะครูโรงเรียนราชินี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องคุณครูให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นใจ

แผ่นสติกเกอร์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย Airpurity Minty
แผ่นสติกเกอร์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย Airpurity Minty (แอร์เพียวริตี้ มินท์ตี้)