กรอ. มอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 62 ตั้งเป้ายกระดับโรงงาน เพิ่มใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ปีละ 2,000 ราย


กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 62 แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 139 โรงงาน พร้อมตั้งเป้ายกระดับให้มีโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น โดยเพิ่มจำนวนโรงงานได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ปีละ 2,000 ราย รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการสนับสนุนให้โรงงานอยู่ร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว และงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ “Green Industry Forum” ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562 ว่า ขณะนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนไว้ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระยะที่ 2 ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) ระยะที่ 3 เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry Town) และระยะที่ 4 สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต, การลดการใช้ทรัพยากร, การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสภาพแวดล้อม เป็นต้น

“โรงงานอุตสาหกรรมที่พัฒนาจนสามารถยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว แสดงให้เห็นว่ามีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โรงงานได้ยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันโรงงานที่ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจะได้สิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ในปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พิจารณาเพิ่มเติมเงื่อนไขการขอรับสิทธิพิเศษให้แก่โรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันเปิดดำเนินการ เป็นต้น” นายทองชัย กล่าว

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

นายทองชัย กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ได้รับการยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และระดับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีจำนวน 139 ราย ประกอบด้วย สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จำนวน 115 ราย สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จำนวน 24 ราย

สำหรับการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ถือเป็นรางวัลในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สถานประกอบการ ที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยอีกด้วย

“ที่ผ่านมา กรอ. ได้ตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเข้มงวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศที่จะขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว” นายทองชัย กล่าว

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น อุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 และ 5 จะได้รับโล่อุตสาหกรรมสีเขียว สามารถขอเครื่องหมาย Thailand Trust Mark จากกระทรวงพาณิชย์ได้ ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทียบเท่าสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลจะได้รับการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลในปัจจุบัน มีโรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 37,212 ใบรับรอง โดยแบ่งเป็นระดับที่ 1 จำนวน 20,581 ใบรับรอง, ระดับที่ 2 จำนวน 8,737 ใบรับรอง, ระดับที่ 3 จำนวน 7,329 ใบรับรอง, ระดับที่ 4 จำนวน 493 ใบรับรอง และระดับที่ 5 จำนวน 72 ใบรับรอง ซึ่งทาง กรอ. ได้ตั้งเป้าหมายยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเตรียมผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น ปีละ 2,000 ราย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save