“ฮีโร่” ถุงขยะรุ่นรักษ์โลก … สินค้ารักษ์โลกที่แม็คโคร


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท คิงส์เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตถุงขยะจากขยะพลาสติกรีไซเคิล 100% เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย นำผลิตภัณฑ์ ถุงขยะรุ่นรักษ์โลก ที่ผลิตจากเศษขยะพลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาจากบ่อขยะในประเทศ ภายใต้แบรนด์ฮีโร มาจำหน่ายและเปิดตัวที่แม็คโครเป็นแห่งแรก เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง ตลอดจนลูกค้าสมาชิกได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในราคาที่ผู้บริโภคเอื้อมถึง ซึ่งเริ่มจำหน่ายที่แม็คโคร ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ลดราคาเหลือ 75 บาท มีให้เลือก 3 ขนาด

สนมชนม์ จินานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอุปโภค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การนำถุงขยะรุ่นรักษ์โลกมาจำหน่าย เป็นการต่อยอดโครงการ Say Hi to Bio Say No to Foam ของสยามแม็คโคร เพื่อเดินหน้าสู่ธุรกิจค้าส่งเพื่อสิ่งแวดล้อมรับวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลก ถุงขยะรุ่นรักษ์โล ผลิตจากถุงขยะรีไซเคิลจากเศษขยะพลาสติกจากบ่อขยะในไทย ลดปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ หนุนส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน (Circular Economy) ตอกย้ำการเป็นเแหล่งรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมในราคาขายส่ง

แม็คโคร กับโครงการ Say Hi to Bio Say No to Foam

แม็คโคร มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเปิดโครงการ Say Hi to Bio Say No to Foam ซึ่งเป็นโครงการที่ประกาศนโยบายหยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหาร ใน 12 สาขาที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเป็นโครงการ นำร่อง เป็นรายแรกในประเทศไทย รวมถึงการสรรหาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้รูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ทั้งนี้ การนำถุงขยะรุ่นรักษ์โลก แบรนด์ฮีโร่ เข้ามาจำหน่ายในครั้งนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน และวันทะเลโลก 8 มิถุนายน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของแม็คโครจาก 20% เป็น 40 % ภายในปี 2562 นี้” สนมชนม์ กล่าว

ด้าน ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทเริ่มสนใจผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมมานาน ได้ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศต่าง ๆ จนได้ข้อสรุปว่า ด้วยปัญหาขยะพลาสติกที่ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นปัญหาระดับนานาชาติที่ทุกประเทศต่างพากันตื่นตัวและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเริ่มผลิตถุงขยะรุ่นรักษ์โลกจากเศษขยะพลาสติกที่ได้มาจากบ่อขยะ โดยผ่านกระบวนการคัดแยกที่หน้าบ่อขยะ จากนั้นนำมาเข้าโรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ตั้งแต่ ล้างทำความสะอาดโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ขยะสะอาด และเข้าสู่กระบวนการหลอมเป็นเม็ดพลาสติก ก่อนเข้าสู่การขึ้นรูปเป็นถุงขยะที่ปราศจากกลิ่น บาง เหนียว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกจากบ่อขยะในประเทศได้ถึง 20,000 ตันต่อปี

ผู้บริหาร แม็คโคร และ คิงส์เอ็นเนอร์จี
ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล และ สนมชนม์ จินานนท์

“ที่ผ่านมาบริษัทส่งถุงขยะรักษ์โลกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเท่านั้น เพราะราคาค่อนข้างสูง แต่ผมก็เชื่อมาตลอดว่าคนไทยเรามีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อยากใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยราคาทำให้หลายคนเข้าไม่ถึง แต่เมื่อแม็คโครมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับบริษัทของเรา จึงได้นำสินค้าตัวนี้จำหน่ายในประเทศเพื่อเป็นอีกทางเลือกของผู้บริโภคที่จะได้ใช้สินค้าในราคาที่ถูกลงและได้รักษ์โลกเราไปพร้อมกัน” ไพบูลย์ กล่าว

สุดท้าย ไพบูลย์ กล่าวว่า โรงงานผลิตถุงขยะของบริษัท คิงส์เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขั้นตอนการผลิตถุงขยะรักษ์โลกจะเพิ่มจากการผลิตถุงทั่วไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแต่เพื่อช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง ในอนาคตบริษัทมีนโยบายจะไปเปิดโรงงานเช่นนี้ตามจังหวัดใหญ่ ๆ ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีปัญหาขยะล้นเมือง โดยหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาขยะได้อีกทางหนึ่ง แต่การดำเนินการต้องได้รับความเห็นชอบจากท้องถิ่นด้วย คาดว่าจะมีความคืบหน้าอีกไม่นานจากนี้

แม็คโคร

 • แม็คโครตั้งมั่นอยู่บนพันธกิจในการเป็น “คู่คิดธุรกิจคุณ” โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า พนักงานและชุมชน
 • 1 ใน 6 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของแม็คโคร คือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainability) ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งดำเนินการให้ทุกระบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ของแม็คโครที่ผ่านมาแล้ว
  1. นโยบายการไม่ให้บริการถุงพลาสติก เป็นสิ่งที่ยึดปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบจากการทิ้งขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อม โดยแม็คโครลดการสร้างขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกไปได้ถึง 16.5 ล้านถุง / เดือน หรือประมาณ 198 ล้านถุงต่อปี
  2. การประกาศหยุดนโยบายหยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารเป็นรายแรก โดยมีเป้าหมายดำเนินการหยุดจำหน่ายในทุกสาขาภายในปี 2564 ผ่าน โครงการ Say Hi to Bio Say No to Foam
  3. ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเปิดโครงการ Say Hi to Bio Say No to Foam ทำให้ปัจจุบันแม็คโครสรรหาและเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จนกลายเป็นแหล่งจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในราคาค้าส่งแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ

Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 94 กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 คอลัมน์ GREEN Factory โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save