เกนเนอยี เปิดธุรกิจใหม่ รับสร้างโรงงานผลิตไอน้ำด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


         ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไอน้ำในภาคอุตสาหกรรมมีให้เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการของโรงงานและภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนแต่ได้รับการออกแบบที่เหมาะสมในการใช้งานร่วมกับหม้อไอน้ำที่มีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดไม่กี่ตันต่อชั่วโมงจนถึงขนาดหลายพันตันต่อชั่วโมงบริษัท เกนเนอยี จำกัด (GAINERGY CO.,LTD.)   เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ดำเนินการสร้างโรงงานผลิตไอน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งนำเข้าจากประเทศจีนชูจุดเด่นใช้พื้นที่น้อย คุ้มค่ากับการลงทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม  และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

เกนเนอยีนำเทคโนโลยีล้ำสมัย

สร้างโรงงานผลิตไอน้ำตอบโจทย์อุตสาหกรรม

         คุณสมบูรณ์ สิริไพบูลย์พงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เกนเนอยี จำกัดกล่าวว่า จากประสบการณ์เมื่อครั้งทำงานที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเวลาเกือบปี และประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ลิกไนต์ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  เป็นเวลากว่า 10 ปี รวมทั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ  UMS อีกกว่า 10 ปี  ทำให้คุณสมบูรณ์เห็นช่องทางในการต่อยอดสร้างโมเดลธุรกิจโรงงานผลิตไอน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  จึงจัดตั้งบริษัท เกนเนอยี จำกัดขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 86 ล้านบาท เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถผลิตไอน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน และที่สำคัญคือ  ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

         “เรามองเห็นช่องทางตรงนี้ก็เลยตัดสินใจนำเทคโนโลยีชนิดนี้เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยที่เหมาะกับโรงงานที่ใช้ไอน้ำ  หรือโรงงานที่มีระบบไอน้ำแบบเก่าต้องการเปลี่ยนระบบไอน้ำใหม่ที่สำคัญช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหากวนใจผู้ประกอบการโรงงานภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด”คุณสมบูรณ์กล่าว

 

ใช้พื้นที่น้อย

คุ้มค่าต่อการลงทุน

         สำหรับโมเดลธุรกิจโรงงานผลิตไอน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศจีน ถือเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ นำเสนอให้ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ใช้พื้นที่น้อย เพียงแค่ลูกค้ามีพื้นที่กว้าง 15 เมตร ยาว  50 เมตร ขนาดไม่ถึง 1ไร่ ก็สามารถสร้างโรงงานผลิตไอน้ำได้ ไม่ว่าจะก่อสร้างในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าที่มีอยู่เดิม หรือโรงงานใหม่ที่เริ่มต้นก่อสร้างธุรกิจโดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมก็สามารถใช้บริการได้ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคำนวณการใช้พลังงานและออกแบบการก่อสร้างอย่างดี โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างและทดลองระบบต่างๆ เพียง 6 เดือน

          “ในการลงทุนเบื้องต้นจะมีค่ามัดทำสัญญาว่าจ้างกันตามสมควร เจ้าของธุรกิจจะต้องมีพื้นที่ตามที่ตกลงกันไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่ ภายในกรอบสัญญาการดำเนินการ 4 ปี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการของทั้งสองฝ่าย  หากเกิดกรณีลูกค้าไม่พอใจยกเลิกสัญญาขึ้นทันที เราก็สามารถที่จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างขึ้นได้ทันทีเช่นกัน แต่ผมเชื่อว่าลูกค้าพอใจแน่นอนเพียงแต่ต้องมอบการทำงานด้านการผลิตไอน้ำแก่ทางเราเท่านั้น  ทั้งนี้ภายใต้สัญญาที่ตกลงกันระหว่างเจ้าของโรงงาน เจ้าของธุรกิจ หรือลูกค้าของเรา สามารถคิดค่าปรับเราได้หากไอน้ำที่เราผลิตขึ้นมาไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา”คุณสมบูรณ์กล่าว

เลือกใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

ประหยัดค่าใช้จ่าย- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          ในการผลิตไอน้ำ บริษัทเกนเนอยี ได้แนะนำเทคโนโลยีที่มั่นใจได้ว่าประหยัดและคุ้มค่าต่อลูกค้า โดยทำการเปรียบเทียบจากการใช้เทคโนโลยีชนิดเดียวกันแต่ใช้เชื้อเพลิงต่างกัน เช่น ถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเตา เทคโนโลยีของเราที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตจะประหยัดกว่ามาก  และเนื่องจาก ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดหนึ่งที่อยู่ในสถานะของแข็ง เกิดจากการทับถมกันของซากพืชในยุคดึกดำบรรพ์ ทำให้ถ่านหินมีปริมาณมากกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น ๆ จากข้อมูลพบว่า ถ่านหินของโลกจะมีเพียงพอต่อการใช้งานไปอีกอย่างน้อย 110 ปี ถ่านหินในประเทศไทยเหลือใช้อยู่ถึง 69 ปี

          สำหรับหม้อไอน้ำที่ใช้ก็แตกต่างจากทั่วไป  โดยใช้หม้อไอน้ำที่โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช้กันเนื่องจากทางเราเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิต พร้อมกันนี้ยังมีการเตรียมวัตถุดิบประเภทถ่านหินที่เหมาะสมที่ได้รับการเลือกสรรมาอย่างดี ซึ่งไม่เป็นมลพิษและนำเข้ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าปลอดภัยใช้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม  ทำให้กระบวนการผลิตไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพราะใช้ระบบปิดในการบริหารจัดการผลิตไอน้ำทั้งกระบวนการ ซึ่งตรงนี้อาศัยความรู้ความชำนาญเรื่องถ่านหินที่คุณสมบูรณ์มี  ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้การผลิตไอน้ำมีประสิทธิภาพสูง

          “ระบบดั้งเดิมที่ทำกันก็คือระบบสโตกเกอร์ (Stoker) ในการจัดการ สำหรับระบบสโตกเกอร์นี้ไม่ใช่มีแค่โรงงานเท่านั้น จะต้องมีการจัดการเรื่องถ่านหิน มีที่เก็บสต๊อก เก็บถ่านหิน ซึ่งจะต้องมีไซโลจำนวนมาก แต่เขาไม่เก็บในไซโลเพราะราคาแพง จึงเลือกเก็บในโกดังแทน ซึ่งเสี่ยงกับรถบรรทุกขนส่งเข้า-ออกในโกดังที่มาพร้อมกับฝุ่นฟุ้งกระจาย  อันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ไม่ใช่หมายความว่ามีแค่เครื่องจักรแล้วจบ จะต้องมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับทำโรงงานไอน้ำด้วย แต่ถ้าเป็นระบบของเรารับรองจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้แน่นอน”คุณสมบูรณ์ กล่าว

 

เผยเครื่องจักรที่ใช้ผลิตไอน้ำ

เพิ่ม-ลดการใช้เชื้อเพลิงได้ตามที่ต้องการ

         คุณสมบูรณ์ กล่าวว่า จุดเด่นของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตไอน้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของเกนเนอยี คือ สามารถเพิ่มหรือลดการใช้เชื้อเพลิงได้เหมือนการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตากล่าวคือ ถ้าต้องการไอน้ำเพิ่มขึ้นก็สเปรย์เชื้อเพลิงเพิ่มเข้าไป แต่ถ้าต้องการลดไอน้ำก็ปรับลดเชื้อเพลิงตามความเหมาะสมในเวลาที่รวดเร็วมาก ด้วยเทคโนโลยีการจัดการแบบใหม่ที่เข้าใจภาคอุตสาหกรรมและสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว  ขณะที่เครื่องจักรทั่วไปที่ใช้ถ่านหินเช่นเดียวกัน หากต้องการลดการใช้ปริมาณไอน้ำแต่กำลังการผลิตของไอน้ำยังคงปกติ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตไอน้ำได้ บางทีอาจจะจำเป็นต้องหยุดเครื่องแล้วเริ่มเดินเครื่องใหม่ ทำให้เสียเวลามาก

         “ขณะนี้มีลูกค้าที่สนใจกำลังเริ่มเข้ามาให้บริษัทฯ ดำเนินการดูในรายละเอียดของสัญญาการว่าจ้างแล้วหนึ่งรายเป็นโรงงานต้นแบบขนาด 10 ตันไอน้ำ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 15 ตัน คิดค่าใช้จ่ายในการดูแลในราคา 1,200 บาทต่อตันไอน้ำ และสามารถขยายการผลิตไอน้ำได้สูงสุด 60 ตันไอน้ำ ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้า” คุณสมบูรณ์ กล่าว

 

เล็งอุตสาหกรรมอาหาร

เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

         สำหรับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของเกนเนอร์ยีนั้นแผนการดำเนินงานในลำดับแรกบริษัท ฯ ได้วางเป้าหมายด้านการตลาดที่จะรุกโรงงานที่ใช้หม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเตา และโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไอน้ำ ให้หันมาเลือกใช้เทคโนโลยีของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนแผนงานลำดับต่อไปจะเข้าไปรุกตลาดผู้ใช้หม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงคือถ่านหิน ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว  ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเกนเนอยีได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมประเภทวัตถุดิบเลี้ยงสัตว์ ปลาป่น ที่มีการอบขณะนี้มีลูกค้าที่สนใจแล้วกว่า 8 ราย หากสามารถทำสัญญาและก่อสร้างโรงงานผลิตไอน้ำได้ทั้งหมดจะสามารถผลิตไอน้ำให้แก่ลูกค้าได้ภายในปี พ.ศ. 2562

         คุณสมบูรณ์ กล่าวย้ำว่า เทคโนโลยีและเครื่องมือที่บริษัทฯ นำมาบริการลูกค้านี้จะมีความเสถียรตลอดทำงานคุ้มค่าสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดการทำงานที่เหมาะสมแก่ธุรกิจของลูกค้าที่ต้องการปริมาณไอน้ำได้ไม่จำกัดตามความเหมาะสมได้ตลอด โดยในขณะนี้เรากำลังหาวิธีสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจ  และแนะนำให้ลูกค้าได้เห็นภาพ ซึ่งมั่นใจว่าระบบนี้จะเป็นที่ต้องการ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save