งานพบปะและเจรจาธุรกิจ “2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand”


GTPO และ TAITRA จัดงานพบปะและเจรจาธุรกิจ “2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand” โชว์เทคโนโลยีทันสมัยด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แสงสว่าง และอุปกรณ์ IoT

สำนักงานโครงการการค้าสีเขียว (Green Trade Project Office: GTPO) และ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน ประจำประเทศไทย หรือ Taiwan Trade Center, Bangkok (TAITRA) เตรียมจัดงานพบปะและเจรจาธุรกิจ 2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand ในวันที่ 20 กันยายน 2562 พร้อม 9 ผู้ประกอบการชั้นนำจากไต้หวันยกทัพนำเสนอและสาธิตสุดยอดผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

GTP)

นายเจสัน ซู ตัวแทนจาก สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ดังที่รัฐบาลไทยกำลังปรับใช้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีความมุ่งหมายในการสร้างสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และมีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ 2561 และกรอบความคิด 4D1E ของกระทรวงพลังงาน ที่สามารถตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการใช้พลังงานที่มากขึ้นและสามารถควบคุมต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG emission) นั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนของไต้หวัน ภายใต้แผน “5+N Industrial Innovation Plan” โดยแผนนี้เป็นการพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในไต้หวันอันมีรากฐานแข็งแกร่ง ด้วยโซลูชันที่ทันสมัยและความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพจากภาคครัวเรือน พาณิชยกรรม และภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้ไต้หวันมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มคุณค่า ลดอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้าและพลังงานมาอย่างยาวนาน

งานพบปะและเจรจาธุรกิจ “2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand” โชว์เทคโนโลยีทันสมัยด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แสงสว่าง และอุปกรณ์ IoT

นายเจสัน ซู ระบุว่า ด้วยเหตุนี้จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างไทย-ไต้หวัน เพื่อผลักดันให้มีการส่งผ่านสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพในห่วงโซ่มูลค่า สำนักงานโครงการการค้าสีเขียว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน ร่วมกับ สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน กำหนดจัดงานพบปะและเจรจาธุรกิจ “2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท โดยมีคณะผู้ผลิตอุปกรณ์และพัฒนาโซลูชันด้านพลังงานและแสงสว่างชั้นนำจากไต้หวันจำนวน 9 ราย และสินค้ากว่า 10 รายการ

งานพบปะและเจรจาธุรกิจ “2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand” โชว์เทคโนโลยีทันสมัยด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แสงสว่าง และอุปกรณ์ IoTด้านการพบปะฯ ในครั้งนี้ นางช่าวฮุย หลินDeputy Executive Director Taiwan External Trade Development Council ให้ข้อมูลว่า ภายในงานได้นำผู้ประกอบการไต้หวันชั้นนำ ได้แก่ Delta Electronics, Da Da Da, Lih Yang Electric Machinery, Lix Controls International, Neotroni Lighting, OMA Lighting, Radiant Star, Reecos Technology, และ Team Yong Technology นำเสนอผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสีเขียวด้านพลังงานและแสงสว่างมากกว่า 20 รายการครอบคลุมในหมวดแสงสว่าง การควมคุม การจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเทคโนโลยีสำหรับจัดการอาคาร อาทิ Da Da Da จะนำเสนอโซลูชันแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ (EMS) การวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด อุปกรณ์เช่น Smart Meter IoT gateway และ CT เป็นต้น โดยโซลูชันจาก Da Da Da ได้ถูกนำไปใช้กับอาคารในองค์กรต่างๆ ของรัฐบาลไต้หวันหลายราย ด้วยระบบ robust AI Cloud Service หรือ Team Young Corp. ได้พัฒนา EZCon เพื่อเชื่อมต่อชีวิตของผู้ใช้อาคารด้วยรีโมทคอนโทรล ระบบ EZCon สามารถติดตั้งระบบได้ง่าย ควบคุมพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน และมีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Smart OCP) เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร ลดการใช้พลังงานสำรอง ได้รับการรับรองด้วยสิทธิบัตรนวัตกรรมนางช่าว-ฮุย หลิน กล่าวให้รายละเอียดต่อว่า ในส่วนของแสงสว่าง บริษัท OMA Lighting ภูมิใจนำเสนอโซลูชั่นแสงสว่างคุณภาพสูง โดยมีประสบการณ์ในการจัดหาแสงไฟในพื้นที่สาธารณะในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบันที่ยังเป็นซัพพลายเออร์หลักในตลาด แสดงวิสัยทัศน์ว่าแสงสว่างเป็นมากกว่าความเป็นเลิศทางเทคนิค ประสิทธิภาพ สุนทรียภาพ แต่ยังเป็นหัวใจหลักเมืองฉัจริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่มีจุดเชื่อมต่อโดยคำนึงผู้ใช้งานเป็นสำคัญ สำหรับบริษัท Neotroni ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านแสงไฟสำหรับอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง ไฟ LED และผู้ให้บริการโซลูชันระบบอัจฉริยะ ด้วยประสบการณ์จาก 18 ประเทศทั่วทุกมุมโลก ครอบคลุมการใช้บนท้องถนน โรงงาน ท่าเรือ สนามกีฬา เครื่องจักรกลหนักและความต้องการพิเศษอื่นๆ และยังมีระบบ IoT และอุปกรณ์ควบคุมแสงไฟอัจฉริยะและระบบสำหรับการใช้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร นอกจากนี้ Neotroni ยังเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับทาง MEANWELL ระดับ Global Premium Partner ทั้งนี้ทางบริษัทยังเป็นผู้ผลิตไฟแอลอีดีและระบบอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน ทางด้านบริษัท Lix Control International มานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ระบบการควบคุมแสงสว่างอย่างชาญฉลาด ไฟส่องสว่าง สำหรับงานเชิงพาณิชย์ สำนักงาน ครัวเรือน ที่ผสมผสานเทคโนโลยีไอโอทีกับแสงไฟอัจฉริยะ โดยได้มีการร่วมมือกับกระทรวงพลังงานไต้หวันในการพัฒนาระบบส่องสว่างในอาคารว่าการท้องถิ่น จำนวน 30 อาคาร ให้เป็นระบบอัจฉริยะงานพบปะและเจรจาธุรกิจ “2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand”.ในทิศทางเดียวกันยังมีผลิตภัณฑ์โคมไฟและหลอดไฟจาก RADIANT STAR ผู้ผลิตไฟฝัง ไฟ LED อลูมิเนียมอุตสาหกรรม ไฟติดฝ้า โคมไฟห้อยเพดาน โคมไฟ LED Panel แบบฝังฝ้า ดาวน์ไลท์ ไฟอุตสาหกรรมอื่นๆ และไฟภายนอกอาคาร โดยได้รับความไว้ใจจากภาคอุตสาหกรรมในไต้หวันรวมไปถึงสำหรับอาคาร Taipei 101 และแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ และ Lih Yang Electric Machinery ที่โดดเด่นด้านหลอดไฟ LED ไม่ว่าจะเป็น T8/T5 MR-16 ดาวน์ไลท์ Flood light และอื่นๆ สำหรับตลาดต่างๆกัน Reecos ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์แสงไฟอุตสาหกรรมแบบประหยัดพลังงานที่สามารถเปลี่ยนได้ เช่นหลอด E27 low bay, E40 ไฮเบย์และ ไฟถนน การเปลี่ยนแบบนี้สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบำรุงลงอย่างมากหลังจากหมดระยะเวลาประกัน และ โดยเป็นผู้ติดตั้งระบบไฟให้กับโรงงาน Coca Cola และ Toyota ในญี่ปุ่น Volvo ในสวีเดน และบริษัทมหาชนต่างๆ ทั้งนี้ยังมีระบบไฟที่ตรวจจับความเคลื่อนไหว โดยใช้โมดูลเซ็นเซอร์ที่มีน้ำหนักเพียง 5.8G และมีความแม่นยำสูง ช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 90% และยังมาพร้อมกับ 1-10V dimming series ได้ถูกนำไปในมอเตอร์ไซค์ Scooter แบรนด์ Sanyo Taiwan โดยทางบริษัทยังผลิต DOB, driver and light board ได้เองนางช่าวฮุย หลิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริษัท หรือแม้แต่ Delta Electronics จะนำเสนอระบบ SmartPASS ในการจัดการอาคารภาคสนาม ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ด้วย 3 ฟีเจอร์อัจฉริยะ ได้แก่ การจัดการพื้นที่จอดรถ การควบคุมการเข้าอาคารอัจฉริยะ และโซลูชันระบบการตรวจตรา ด้วยความเป็นเลิศทางด้านนความปลอดภัย สำหรับโซลูชันการจัดการที่จอดรถโดยอัตโนมัติของ Delta นั้นผสมผสานการจดจำป้ายทะเบียนรถมุมกว้างพิเศษกับเทคโนโลยี RFID และใช้คุณสมบัติการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อระบุตัวตนที่แม่นยำแม้สำหรับองศาเอียงของทางเข้า-ออก โซลูชันลานจอดรถได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมทั้งทางเข้า-ออกเพื่อให้ได้การจดจำป้ายทะเบียนรถมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ข้อมูลการตรวจจับและอัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของยานพาหนะและตรวจสอบสภาพที่ผิดปกติ สำหรับระบบควบคุมการเข้าอาคารอัจฉริยะของ Delta ได้ใช้ระบบเดียวกับการจัดการพื้นที่จอดรถผสานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการคัดกรองข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลออกไป โดยสามารถบันทึกพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้า-ออก การเวลาการเข้า-ออก และการติดตามวิถี ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของเมืองด้วยระบบการจัดการแบบรวมศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาติดตามและเรียกคืนบุคลากรและยานพาหนะได้“ในงาน 2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand นี้ มีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากสนใจและให้ความสำคัญเข้าร่วมงาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อกันผ่านการนำเสนอและเจรจาธุรกิจกับทั้ง 9 ผู้ประกอบการจากไต้หวันนี้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดงานที่ต้องการผลักดันนวัตกรรมไต้หวันจากการคิดค้น พัฒนาและวิจัย การออกแบบและพัฒนาคุณภาพ ผ่านธุรกิจนำมาสู่การสานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าของไทยและไต้หวันอย่างต่อเนื่อง” นางช่าวฮุย หลิน กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่สนใจต้องการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม หรือสนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อและลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ติดต่อ สำนักงานโครงการการค้าสีเขียว ณ Taiwan Trade Center Bangkok เบอร์ +662-651-4470 และ +662-615-4471 หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://forms.gle/PsWfgPGXxJjQZf6PA ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 นี้

งานพบปะและเจรจาธุรกิจ “2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

(Free!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save