10 เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปี 2019 เทคโนโลยีของวันนี้ ที่จะสร้างโลกในวันพรุ่งนี้


เทคโนโลยีของวันนี้ ที่จะสร้างโลกในวันพรุ่งนี้ จากรายงานจาก World Economic Forum ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา เผยให้เห็นบางส่วนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ และสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก

“จากความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับความท้าทายที่โลกของเราเผชิญอยู่ทุกวันนี้” Jeremy Jurgens หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ World Economic Forum กล่าว “เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงการก้าวไปอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมของมนุษย์และนำเสนอภาพรวมของอนาคตที่ยั่งยืน

การทำรายการเกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่สำคัญที่มีต่อโลก เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อคำสั่งซื้อที่มีอยู่เดิม และเป็นที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนและนักวิจัย และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้า

10 เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในปี 2019

และนี่คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 10 อันดับแรก สำหรับปี 2562

1. พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics for a Circular Economy)

ปัจจุบันมีพลาสติกน้อยกว่า 15% เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิล โดยส่วนที่เหลือจะถูกเผาทิ้งหรือส่งไปยังหลุมฝังกลบ แต่ต่อจากนี้จะมีการผลิตพลาสติกแบบใหม่ ซึ่งคือ พลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ แม้ขาดความแข็งแรงของวัสดุแบบดั้งเดิม แต่ด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้านี้ จะเข้ามาช่วยส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการใช้เซลลูโลสหรือลิกนินจากของเสียจากพืชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของวัสดุ

2. เพื่อนมนุษย์ที่เป็นหุ่นยนต์ (Social Robot)

ในทุกวันนี้ หุ่นยนต์สามารถจดจำเสียง ใบหน้า อารมณ์ สามารถตีความของคำพูด ท่าทาง และแม้กระทั้งการสบตาของเราได้มากขึ้น โดยหุ่นเพื่อนและผู้ช่วยเหล่านี้ กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และมีการใช้งานเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลให้ความรู้แก่เด็กๆ รวมถึงยังเป็นเพื่อนคลายเหงาได้อีกด้วย

3. เมทัลเลนส์ (Metalenses)

โดยปกติดแล้วการทำให้เลนส์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ มีขนาดเล็กลงนั้น เกินความสามารถของเทคนิคการตัดกระจกและเทคนิคการโค้งกระจกแบบดั้งเดิม แต่ความก้าวหน้าทางฟิสิกส์ได้นำไปสู่ทางเลือกที่มีขนาดเล็กลงและเบาขึ้น สำหรับเลนส์ที่เรียกว่า metalenses เลนส์ที่มีขนาดเล็กบางและแบนเหล่านี้ จะสามารถเข้ามาแทนที่เลนส์แก้วขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม และสามารถนำไปพัฒนาและใช้สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น ใช้ในอุปกรณ์เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพทางการแพทย์ เป็นต้น

4. การยับยั้งโปรตีนที่ผิดปกติ (Disordered Proteins as Drug Targets)

โรคร้ายต่างๆ รวมถึงโรคมะเร็ง ที่เกิดจากโปรตีนที่เรียกว่า Intrinsically Disordered Proteins ( IDPs) ซึ่งโปรตีนชนิดนี้ไม่เหมือนโปรตีนปกติตรงที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้มันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ ซึ่งทำให้ยากต่อการรักษา แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ล่าสุดนักวิทยาศาสต์ได้มีการค้นพบวิธีที่จะป้องกันและยับยั้งการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโปรตีนดังกล่าวได้ ซึ่งการยับยังไม่ให้โปรตีนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นานพอ ทำให้มีแนวทางที่จะทำการรักษาโรคร้ายแรงเหล่านี้ได้ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

5. ปุ๋ยอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Smarter Fertilizers)

ปุ๋ยแบบใหม่ที่ปรับปรุงโดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการปล่อยสารอาหารอย่างช้า ๆ เมื่อต้องการ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีส่วนประกอบของแอมโมเนียยูเรียและโปแตชซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ แต่ข้อดีของปุ๋ยใหม่คือ มันใช้แหล่งไนโตรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังใช้จุลินทรีย์ที่ปรับปรุงซึ่งช่วยให้การดูดซับอาหารของพืชทำได้ดียิ่งขึ้น

6. การทำงานร่วมกันทางไกลเสมือนจริง (Collaborative Telepresence)

ลองนึกภาพการประชุมทางวิดีโอ ที่คุณไม่เพียงแค่ได้ยินเสียงและเห็นภาพ แต่จะรู้สึกเหมือนคุณกำลังนั่งอยู่ในห้องเดียวกันกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ คุณยังสามารถรู้สึกถึงการสัมผัสของกันและกัน ซึ่งเกิดจากการผสมผสานเทคโนโลยีของ Augmented Reality (AR), Virtual Reality (AR), เครือข่าย 5G และเซ็นเซอร์ขั้นสูงเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนั้นจะทำให้รู้สึกเหมือนว่านักธุรกิจในสถานที่ต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนจับมือกันได้ หรือแม้แต่ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ ก็สามารถทำงานร่วมกับผู้ป่วยจากระยะไกลราวกับอยู่ในห้องเดียวกันได้

7. การติดตามและบรรจุภัณฑ์อาหารขั้นสูง (Advanced Food Tracking and packaging)

มีผู้คนประมาณ 600 ล้านคนกินอาหารที่มีการปนเปื้อนในแต่ละปี และเป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาแหล่งที่มาของการระบาดให้ได้ ซึ่งในอดีตอาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ในการติดตาม ตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการติดตาม จะทำให้สามารถติดตามข้อมูลได้ด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อติดตามความคืบหน้าของรายการอาหารทุกขั้นตอนผ่านห่วงโซ่อุปทาน ในขณะเดียวกันเซ็นเซอร์ในบรรจุภัณฑ์ยังสามารถช่วยบ่งบอกว่าอาหารกำลังจะเน่าเสียได้ด้วย ซึ่งช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องเสียทั้งกระบวนการเมื่อถึงวันหมดอายุ

8. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ปลอดภัยมากขึ้น (Safer Nuclear Reactors)

แม้ว่าพลังงานนิวเคลียร์ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เครื่องปฏิกรณ์มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่แท่งเชื้อเพลิงอาจะเกิดความร้อนมากเกินไป และเมื่อผสมกับน้ำก็ทำให้เกิดการผลิตไฮโดรเจนซึ่งสามารถระเบิดได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น มีโอกาสน้อยกว่าที่จะเกิดความร้อนมากเกินไป และหากมันเกิดความร้อนขึ้นก็จะผลิตไฮโดรเจนออกมาแค่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งนั่นทำให้พลังงานนิวเคลียร์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

9. ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ DNA (DNA Data Storage)

ในปัจจุบัน ระบบจัดเก็บข้อมูลต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังไม่สามารถรักษาปริมาณข้อมูลที่เราผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ ด้วยข้อจำกัดในด้านปริมาณ แต่การวิจัยขั้นสูงที่ใช้รูปแบการจัดเก็บข้อมูลแบบ DNA เป็นทางเลือกที่ใช้พลังงานต่ำสำหรับฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ที่มีความจุสูง การประมาณการหนึ่งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดของโลก ที่เกิดขึ้นในเวลาหนึ่งปีสามารถเก็บไว้ในลูกบาศก์ของดีเอ็นเอ ที่กินพื้นที่ความจุข้อมูลเพียงตารางเมตรเดียวเท่านั้น

10. ระบบกักเก็บพลังงาน (Utility-scale Storage of Renewable Energy)

การเก็บพลังงานที่เกิดจากพลังงานหมุนเวียน สำหรับป้อนเป็นแหล่งพลังงานยามเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์หรือลม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและจ่ายพลังงาน แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคือทางออก ที่จะถูกกำหนดให้เป็นเทคโนโลยีการเก็บพลังงาน และด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้แบตเตอรี่สามารถเก็บพลังงานได้ยาวนานยิ่งขึ้น โดยสามารถเก็บได้นานถึงแปดชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอที่จะเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อใช้ในช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน

ข้อมูลที่คุณอาจสนใจ


Source:

These are the top 10 emerging technologies of 2019
www.weforum.org/agenda/2019/07/these-are-the-top-10-emerging-technologies-of-2019/

เอกสารอ้างอิง รายงาน Top 10 Emerging Technologies 2019 จาก World Economic Forum
www3.weforum.org/docs/WEF_Top_10_Emerging_Technologies_2019_Report.pdf


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save