ทช. จับมือ The Ocean Cleanup นำนวัตกรรมเรือดักเก็บขยะแม่น้ำเจ้าพระยาพลังงานแสงอาทิตย์ มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล


กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ The Ocean Cleanup องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเนเธอร์แลนด์ และเป็นผู้คิดค้นเรือดักเก็บขยะ (Interceptor) ในมหาสมุทร ส่งนวัตกรรมเครื่อง Interceptor เครื่องเก็บขยะเพื่อวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และดักจับเก็บขยะในแม่น้ำของประเทศไทยก่อนออกสู่ทะเล โดยจะติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  และ Mr. Boyan Slat ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งองค์กร The Ocean Cleanup จากเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นทุ่นดักขยะทะเล ใช้กำจัดแพขยะในมหาสมุทร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการนำเครื่อง Interceptor มาวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำของประเทศไทยก่อนออกสู่ทะเล ซึ่งจะติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ ในการนี้มี Mr. Kees Rade เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จำกัด และนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเทศไทย

สำหรับเครื่อง Interceptor เป็นเครื่องดักเก็บขยะอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยคาดว่าจะสามารถเก็บขยะจากแม่น้ำได้ถึง 3-4 ตันต่อวัน และจะช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลออกสู่ทะเลได้ถึง 60% และขยะที่เก็บได้จะถูกคัดแยกอย่างถูกต้องตามหลักเศรษกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลได้

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า นวัตกรรม Interceptor เพื่อจัดการขยะในแม่น้ำก่อนลงสู่ทะเล ได้ผ่านการคิดค้นและทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว โดยจะนำมาทดลองใช้ในไทย ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนลงสู่ทะเล เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณขยะในแม่น้ำมากที่สุด

ทั้งนี้ในปี 2560 มีขยะมากถึง 2,172 ตัน หรือกว่า 173 ล้านชิ้น แต่จากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำ และทะเล ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณขยะลดลง โดยในปี 2562 เหลือปริมาณขยะเพียง 702 ตัน หรือประมาณ 42 ล้านชิ้น

ข้อมูลที่คุณอาจสนใจ


Source: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง www.dmcr.go.th/detailStation/3025