สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” สร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศ


จังหวัดสกลนคร หรือนักท่องเที่ยวมักจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองหนองหารหลวง” เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตอนบน ที่มีแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องจวบจนปัจจุบัน ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดภาคอีสานที่เป็นเมืองเก่าแก่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” จังหวัดสกลนคร

จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร เล็งเห็นศักยภาพของเมืองท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครว่า เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมายที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จังหวัดสกลนคร และระดับประเทศได้

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดสกลนคร นำโดย ชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์และอัตตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่น่าสนใจภายในชุมชน และภายในจังหวัดสกลนคร รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และ เป็นการช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดสกลนครมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีงาน “ไทยสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน โฮมเหง้าไทยสกล ยลถิ่นวัฒนธรรม” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต ของ 6 ชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และได้มาเที่ยวเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของภาครัฐ

ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” จังหวัดสกลนคร

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยว “ธรรมะ” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่มีปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ นั่นคือ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนคร วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดป่ากลางเมืองและเป็นสำนักเรียนที่สำคัญของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร และเป็นสถานที่ในการละสังขารของพระอาจารย์มั่น ภูริโต ภายในอาคารจึงมีอัฐิธาตุและหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะท่าน วัดถ้ำผาแด่น เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร ซึ่งมีความงดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติที่มีความเป็นมานับร้อยปี วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น โดยมีการจัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวชมทิวทัศน์และถ่ายรูปบริเวณศาลาผาแดง เพราะสามารถมองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศา และยังมีองค์พญาศรีสัตตนาคราช พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยโลหะทองเหลืองทั้งตัว สูง 9 เมตร กว้าง 6 เมตร ตั้งประดิษฐานบนแท่นความสูง 5 เมตร ลักษณะขององค์พญานาคจะขดตัวและชูเศียร 7 เศียร พ่นน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อให้นักท่องเที่ยวผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนเดินทางมาเคารพกราบไหว้ขอพร ตลอดจนถ่ายภาพความทรงจำดี ๆ เก็บไว้อีกด้วย

สกลนคร เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” สร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศ

สกลนคร เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” สร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศ

ธรรมชาติ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทะเลสาบหนองหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ นอกจากนี้ที่หนองหารยังมีเกาะต่าง ๆ กว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัดร้างและพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติและพญานาคเผือก เป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธ์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นพญานาคเผือกขนาดใหญ่สีขาว โดยประชาชนชาวสกลนครและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อ นับถือและให้ความเคารพสักการะกราบไหว้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ

สกลนคร เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” สร้างรายได้ให้ชุมชนและประเทศ

และเส้นทางท่องเที่ยวทาง “วัฒนธรรม” เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่าง ๆ อาทิ ชุมชนคาทอลิกท่าแร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย และเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี จะเห็นถึงสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม สินค้าของหมู่บ้าน ตลอดจนจะได้เห็นถึงวิถีชุมชน ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประเพณีพื้นบ้านด้านต่าง ๆ ที่ยังคงสืบทอดมาจนทุกวันนี้

ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว “3 ธรรม” จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพแห่งหนึ่งของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี นอกเหนือจากนี้ จังหวัดสกลนคร ยังมีอีก 2 เทศกาลที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 และงานประเพณีแห่ดาว ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22-25 ธันวาคม 2562


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save