เอบีบี ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมด้านไฟฟ้า ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution (GTD) Grand International Conference and Exposition Asia 2019 (IEEE PES GTD ASIA 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยจะจัดแสดงบูธนิทรรศการ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุด  

เอบีบีเป็นผู้นำเทคโนโลยีในด้าน Electrification Products, Robotics And Motion, Industrial Automation และ Power Grids เราให้บริการลูกค้าทั่วโลกครอบคลุมทั้งในภาคสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม การขนส่งและระบบโครงสร้างพื้นฐาน นับเป็นเวลากว่า 130 ปีที่ ABB คิดค้นพัฒนานวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน ABB กำลังก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัลด้วยคุณค่าหลัก 2 หัวข้อที่เรามอบให้แก่ลูกค้าได้แก่ การช่วยให้โรงไฟฟ้าสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกหนทุกแห่ง และช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยระบบอัตโนมัติ ครอบคลุมตั้งแต่การเก็บเกี่ยวพลังงานจากธรรมชาติ จนถึงการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จ และในฐานะผู้สนับสนุนหลักของ Formula E ซึ่งเป็นการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติในประเภทรถแข่งไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบของสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA) โดย ABB กำลังร่วมผลักดันและขยายขอบเขตของ E-Mobility เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ABB ดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศโดยมีพนักงานประมาณ 135,000 คน

คุณชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงเหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจเข้าร่วมงานเนื่องจาก เอบีบีเป็นบริษัทนานาชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ.1978 ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของเอบีบีในประเทศไทย 

เอบีบีในประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานมาด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อประเทศไทยได้รับเกียรติให้จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับโลก อย่างงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 นั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่    เอบีบีจะได้มีบทบาทในการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง    ของกิจกรรมครั้งสำคัญของประเทศไทย เพื่อศักยภาพของประเทศไทยทั้งในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เอบีบีจะได้เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในภาพรวม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับรูปแบบการนำเสนอภายในบูธ นิทรรศการดังกล่าว เอบีบี ซึ่งเป็น Pioneering Technology Leader จะมุ่งเน้นการนำเสนอนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Energy Revolution และ 4th Industrial Revolution ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่โลกอุตสาหกรรมยุค 4.0

 คุณชัยยศ ได้กล่าวว่า สิ่งที่เอบีบีจะนำเทคโนโลยีมานำเสนอในส่วนของ Energy Revolution นั้น ก็คือ เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Power Grid ทำอย่างไรให้เป็น Stronger Smarter รวมถึง Greener Grid  นี่เป็นหนึ่งธีมที่จะนำเสนอภายในงาน นอกจากนี้ก็มีอีกหนึ่งธีม คือ 4th Industrial Revolution ที่มีความเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในเรื่องของ Digitalization ซึ่งไม่เพียงแต่ครอบคลุมถึงเรื่องของการเป็นโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนอยู่ท่ามกลาง Digitalization หากยังรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ AI (Artificial Intelligence) ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  โดยเอบีบีได้รวบรวมโซลูชั่นและบริการในรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดของเอบีบี ซึ่งเรียกว่า ABB AbilityTM ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Utilities, Industry หรือTransport and Infrastruture ซึ่งเหล่านี้ถือเป็น 3 เซ็กเมนต์หลัก ที่เอบีบีมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  เอบีบีจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในด้านดิจิทัลภายใต้ชื่อ ABB Ability ที่นำเสนอความสามารถในด้านดิจิทัลของตัวอุปกรณ์ ระบบและโซลูชั่น การบริการและแพลตฟอร์มต่างๆ จากทุกอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถทำงานประสานเชื่อมโยง ถึงกันได้ผ่านระบบคลาวด์ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและในขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง    

สำหรับ ABB AbilityTM ซึ่งปัจจุบันเอบีบีมีมากกว่า 210 โซลูชั่นส์ ที่จะเข้าไปให้การสนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการให้สามารถยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นSmart Technology ต่างๆ เอบีบีก็จะนำไปจัดแสดงภายในงานครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง E- Mobility, Smart Buildings ซึ่งจะสามารถทำงานเชื่อมโยงกันด้วย ABB AbilityTM ได้ นอกจากนี้ ยังมีโซลูชั่นอื่นๆ อีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับระบบส่ง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และสถานีไฟฟ้า (Transmission and Distribution) อาทิเช่น Digital Substation, Microgrid และ Smart Gridเทคโนโลยีเหล่านี้เราก็จะนำมาโชว์ภายในงานด้วย

สำหรับในส่วนของการประชุมวิชาการ เอบีบีก็จะมีการส่ง Paper ผลงานทางวิชาการเข้าไปร่วมในงานนี้ด้วย เนื่องจากเอบีบีนั้นมี Paper ในเชิงวิชาการจำนวนมาก ที่จะสามารถนำมาเสนอ เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม คุณชัยยศ ได้กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานในประเทศไทยปัจจุบันและอนาคตว่า “ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานในประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในจุดที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง   อย่างมาก พลังงานทดแทนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ขณะเดียวกันต้นทุนด้านเทคโนโลยีก็จะมีราคาที่จับต้องได้มากขึ้น ภายใต้กรอบของDigitalization ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น         

ทั้งนี้ โดยส่วนตัวแล้วเชื่อว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในทุกๆ ภาคส่วน เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดเท่านั้น”

 คุณชัยยศ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีศักยภาพเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานของภูมิภาคอาเซียน มีการขับเคลื่อนและพัฒนาพลังงานอย่างจริงจัง แต่ทว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนก็มีการพัฒนาด้วยเช่นกัน ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานของประเทศไทยจึงยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเชื่อว่าภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินงานทั้งในเชิงนโยบายการบริหารจัดการ  และแนวทางการปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานตามกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้  เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานต่อไป และแน่นอนเอบีบี ก็จะเป็นหนึ่งในกลไกชิ้นสำคัญที่มีบทบาทในการนำนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอยู่เข้าไปเติมเต็ม ทำให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สุดท้ายขอเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานทุกภาคส่วน ทุกระดับ ตั้งแต่นักเรียน นิสิต นักศึกษาไปจนถึงผู้ประกอบการ รวมถึงหน่วยงาน และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ IEEE PES GTD Asia 2019 เพราะถือเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งในการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆ และเป็นเวทีในการอัพเดตนวัตกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับโลก และยังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและครั้งแรกในเอเชียอีกด้วย

    

Digitalization ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save