เอ็มเค บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ เป็นจำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท


20 ตุลาคม 2563 – บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองคำ และครอบครัวผู้บริหารระดับสูง นำโดยคุณฤทธิ์ ธีรโกเมน ร่วมบริจาคให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเเชียงใหม่เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ เป็นจำนวนเงินรวม 50 ล้านบาท

อาคารผู้ป่วยสุจิณโณเป็นหนึ่งในอาคารที่รองรับการรักษาพยาบาลมากว่า 40 ปี มีผู้ป่วยมาใช้บริการกว่า 1 ล้านคนต่อปี เป็นอาคารสูง 15 ชั้น ซึ่งให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่มาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยระยะเวลาการใช้งานอย่างยาวนาน โครงสร้างภายในอาคารรวมถึงอุปกรณ์การเเพทย์จึงมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลาเเละจำเป็นที่ต้องได้รับการปรับปรุงทั้งอาคาร

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสวนดอก คณะเเพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเเพทย์เเห่งที่ 3 ของประเทศไทย ได้ก่อตั้งครั้งเเรกในปี พ.ศ. 2502 ปัจจุบันผลิตบัณฑิตเเพทย์เเละเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาเเล้วกว่า 7,000 คน