ทส. จับมือองค์กร Ocean Cleanup จากเนเธอร์แลนด์ มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้หารือกับ CEO องค์กร Ocean Cleanup องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากเนเธอร์แลนด์ เพื่อหารือประเด็นการจัดการขยะ และจัดทำข้อตกลงโครงการวิจัยเก็บขยะแม่น้ำก่อนออกสู่ทะเล มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเล ลดการสร้างขยะ เพื่อทำให้ประเทศไทยหลุดจากประเทศอันดับ 6 ที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกให้ได้

6 พฤศจิกายน 2562 – นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ได้หารือกับ นายโบแยน สแลต CEO ผู้ก่อตั้งองค์กร Ocean Cleanup ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเนเธอร์แลนด์ โดยประเด็นในการหารือครั้งนี้ ได้ให้ความสําคัญกับการจัดการขยะ ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทย แต่รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย

อีกทั้งได้หารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และการจัดทำความตกลงโครงการวิจัยเก็บขยะแม่น้ำก่อนออกสู่ทะเลระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ Ocean Cleanup Foundation ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยเป้าหมายสำคัญ คือ อยากให้คนไทยทุกคนช่วยกัน ลดการสร้างขยะเพื่อทำให้ประเทศไทยหลุดจากประเทศอันดับ 6 ที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกให้ได้

สำหรับ นายโบแยน สแลต เป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Ocean Cleanup องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของเนเธอร์แลนด์ และเป็นผู้คิดค้นเรือดักเก็บขยะ (Interceptor) ในมหาสมุทร ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 ด้วยวัยเพียง 19 ปี และในปี พ.ศ. 2557 ได้นำ “เรือดักเก็บขยะรุ่นทดสอบ” เครื่องแรกขนาด 40 เมตร ไปทดสอบในทะเลใกล้เกาะ Azores ใจกลางมหาสมุทรแอตแลนติก โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเรือดักเก็บขยะระบบอัตโนมัติที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถเก็บขยะทะเลได้ปริมาณ 3-4 ตันต่อวัน โดยสามารถจัดเก็บขยะที่มีขนาดเท่ากับที่นอนขนาดใหญ่ได้ถึง 2 ชิ้น ทั้งนี้ Mr.Boyan Slat ให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและดำเนินความร่วมมือกับประเทศไทยต่อไป และจะนำส่ง Interceptor มาติดตั้งที่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด


Source: ภาพ-ข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม