พพ. เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน สำหรับผู้ประกอบการฯ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจแบบวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นโดยคนไทยมากกว่าร้อยละ 51 สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562

สำหรับโครงการส่งเสริมและสนุบสนุนนวัตกรรมก้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน เป็นโครงการที่ให้เงินสนับสนุน ผู้ประกอบการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจรูปแบบ Startup ที่มีความต้องการแก้ปัญหาด้านพลังงาน ให้มีเงินทุนสำหรับการพัฒนาและวิจัยทางด้านนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และเผยแพร่องค์ความรู้นวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

พพ. เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน สำหรับผู้ประกอบการฯ และสตาร์ทอัพ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน โทรศัพท์ 0 2223 0021-9 ต่อ 1148 หรือ 1824

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.innovation-dede.com/register/register.html
ศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.innovation-dede.com/index.php


Source: ภาพ-ข่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน