แคนาดาตั้งเป้าแบนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – Use Plastic) ภายในปี 2021


ผู้นำแคนาดา แถลงข่าวเตรียมแบนเลิกใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือ Single – Use Plastic ในแคนาดา โดยครอบคลุมถึง ถุงพลาสติก แก้วกาแฟ และขวดต่างๆ ตั้งเป้าเลิกใช้ให้เร็วที่สุดภายในปี 2021 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการผลักดันการเลิกใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังกลายเป็นปัญหาในระดับโลก และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศในมหาสมุทรทั่วโลก

นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดาได้ระบุว่า ถึงเวลาแล้วที่แคนาดาจะหันมาพิจารณาปัญหานี้อย่างจริงจัง เมื่อข้อมูลปัจจุบันชี้ว่า ขยะพลาสติกในแคนาดานั้น มีปริมาณไม่ถึง 10% เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อีกทั้งกล่าวถึงผู้ผลิตและผู้ขายผลิตภัณฑ์พลาสติกว่า ควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการรีไซเคิลพลาสติกที่พวกเขากำลังผลิตและนำออกมาสู่โลกด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้นายทรูโดยังระบุว่า หลอด ถุงพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก มีดพลาสติก จานพลาสติก รวมถึงขยะพลาสติกอื่นๆ ต้องถูกแบนจากแคนาดา และควรหันมาใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าชาวแคนาดาทิ้งถุงพลาสติกมากกว่า 34 ล้านใบในทุกวัน และถุงพลาสติกเหล่านี้กว่า 87% ถูกทิ้งและกำจัดโดยการใช้วิธีใส่หลุมฝังกลบ ซึ่งต้องใช้เวลานานนับพันปีในการย่อยสลาย