ร่วมสัมผัสนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของโลกและอุตสาหกรรม ตามแนวคิด Circular Economy จากเอสซีจี ในงาน “Thailand Industry Expo 2019 : Synergy for Success”


เอสซีจี ร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในงาน Thailand Industry Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “Synergy for Success : สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต” ผ่านการนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทาง SCG Circular way ตั้งแต่กระบวนการคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต ตลอดจนการจัดการผลิตภันฑ์ที่สิ้นอายุการใช้งาน เพื่อสร้างความร่วมมือและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในประเทศไทยนำแนวคิด Circular Economy มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยและอาเซียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals : SDGs) ได้อย่างแท้จริง โดยในวันแรกของการจัดงาน มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธเอสซีจี

สำหรับนวัตกรรมสินค้าและบริการจาก 3 ธุรกิจหลักของเอสซีจี คือ ธุรกิจเคมิคอลส์ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่นำมาจัดแสดงมีอย่างหลากหลาย เช่น

  • ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม Greenovative Lube Packaging ระหว่างเอสซีจี และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ในการพัฒนาแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นชนิดรีไซเคิล โดยนำแกลลอนที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ทำให้ลดใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต และช่วยนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้ขึ้นรูป เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ ผู้บริโภค และผู้รับรีไซเคิล
  • นวัตกรรมเม็ดพลาสติก PE112 คอมพาวนด์สีดำ (PE112 Black HDPE Compound) ช่วยให้ใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตน้อยลง แต่ยังคงความแข็งแรง โดยให้ความแข็งแรงมากกว่า PE100 แต่สามารถทนแรงดันได้เพิ่มขึ้น ทำให้ลดความหนาของผนังท่อลงได้ สามารถนำไปใช้กับงานหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม อาทิ ท่อเหมืองแร่ ท่อขนส่งน้ำ
  • ถนนคอนกรีตรีไซเคิล โดยนำเศษคอนกรีต เช่น ก้อนปูน แผ่นพื้น หัวเสาเข็ม มาใช้ทดแทนวัสดุธรรมชาติในกระบวนการก่อสร้างเพื่อรองพื้นก่อนเทคอนกรีตเป็นถนน ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายในการกำจัดเศษคอนกรีต โดยปัจจุบันมีความร่วมมือกับศุภาลัยและบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บรรจุภัณฑ์กระดาษ FybroZeal (DoiTung) ที่สามารถใช้ทดแทน Plastic film สำหรับผลิตถุง หรือ Flexible packaging โดยสามารถนำกลับมารีไซเคิลและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ FEST ตามเเนวคิด Circular Economy ภายในงาน Thailand Industry Expo 2019

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน “Thailand Industry Expo 2019” พร้อมสัมผัสนวัตกรรมสินค้าและบริการจากเอสซีจีได้ตั้งแต่วันนี้ – อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารชาเลนเจอร์ ฮออล์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCG CONTACT CENTER หมายเลขโทรศัพท์ 02-586-2222และติดตามรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับเอสซีจีได้ทาง www.scg.com