กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง แม็คโคร และผู้ผลิตถุงขยะแชมเปี้ยน จัดโครงการ “แยกขยะ = ลดขยะ” ตั้ง 14 จุดบริจาคขวดพลาสติกส่ง Upcycled วัดจากแดง


ปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางอากาศ ทางบก และทางทะเล ล้วนเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึกและขาดระเบียบวินัยในการทิ้งขยะหรือไม่มีระบบบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ดังนั้นความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้สังคมตระหนักถึงผบกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนจึงต้องผลักดันให้เกิดรูปธรรมอย่างจริงจัง

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยภาพเอกชน ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ ศักดิ์ชัย ดนุเดชสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดนุเดชอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตถุงขยะแชมเปี้ยน เดินหน้าจัดงานโครงการเปิดแคมเปญรักษ์โลกครั้งใหญ่ “แยกขยะ = ลดขยะ” ซึ่งมี “โต่โน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” ดารา-นักร้องหนุ่ม ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งโครงการเก็บรักษ์ในประเทศไทย ที่ได้อุทิศตัวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องทะเลและธรรมชาติ หลังได้รับแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร เป็น “ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

โครงการ “แยกขยะ=ลดขยะ” โดยบริษัท สยามแม็คโครฯ มุ่งการปลุกจิตสำนึกผู้ประกอบการ รวมทั้งคนทิ้งขยะต้นทาง โดยได้เปิดจุดคัดแยกขยะทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 14 จุดใน 14 สาขาของห้างแม็คโคร เป็นการรับบริจาคขวดพลาสติกส่ง Upcycled วัดจากแดง สามารถนำไปทอเป็นจีวรพระ เสื้อยืด กระเป๋า และรองเท้า เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการคัดแยกขยะและผลิตถุงขยะสีต่าง ๆ เพื่อคัดแยกขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ใช้ถุงขยะสีเหลือง ส่วนขยะทั่วไป ใช้สีน้ำเงิน ขยะอันตราย สีแดง และขยะเปียก สีเขียว แล้วนำมาจำหน่ายในห้างแม็คโครที่ประชาชนผู้บริโภคสามารถซื้อได้ในราคาถูกกว่าถุงขยะดำ

พระทิพากร อริโย วัดจากแดง จังวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ พระทิพากร อริโย วัดจากแดง จังวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “ปัจจุบันวัดจากแดงเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมขยะพลาสติกจำนวนมาก สู่การบริหารจัดการแยกขยะแต่ละชนิด เพื่อให้ง่ายต่อการหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วัดรับรู้ถึงปัญหาวิกฤติขยะที่มีปริมาณมาก จึงคิดว่าวัดน่าจะช่วยอะไรสังคมได้บ้าง และขยะน่าจะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยตอนนี้ สามารถนำไปผลิตได้ 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าผ้า รองเท้าผ้าใบ จีวรพระ และเสื้อยืด ซึ่งไตรจีวรที่ใช้ห่มทำกิจของสงฆ์ในวัด ก็ทำมาจากขยะขวดพลาสติก 60 ใบ จีวรที่ห่มมาจากขวดพลาสติก 15 ใบ และใส่ผ้าฝ้ายผสมเพื่อให้ได้ผ้าที่มีคุณภาพสูง ไม่ร้อน เนื้อนิ่ม แห้งเร็ว และไม่มีกลิ่นเหงื่อติด ทางวัดจึงได้รับความร่วมมือจากแม็คโคร และผู้ผลิตถุงขยะแชมเปี้ยน ในการรับบริจาคขยะพลาสติกและมอบขวดพลาสติกให้วัดนำไปใช้ประโยชนได้ต่อ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่วัดและชุมชนอีกด้วย”

ขณะที่ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “ความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และประชาชนทั่วไปให้เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และที่ผ่านมาภาคเอกชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีที่ได้ร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อสร้างวินัยให้กับประชาชนในประเทศหันมารักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเริ่มจากกระบวนการคัดแยกขยะที่ตนเองก่อนเป็นอย่างแรก หากคัดแยกขยะได้จริงจะช่วยลดปริมาณขยะในประเทศได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตภาคเอกชนจะทยอยเข้าร่วมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม”

ทางด้าน ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วิกฤตการณ์ขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เนื่องจากตัวเลขปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ 28 ล้านตัน ปริมาณขยะต่อคนยังเพิ่มขึ้นจาก 1.13 เป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขยะมีปริมาณสูงขึ้นมาจาก วิธีการจัดการ การกำจัด และคัดแยกที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้คนขาดความใส่ใจ ทำให้ขยะถูกนำไปรีไซเคิลได้น้อย แม็คโครเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับบริษัท ดนุเดชอุตสาหกรรม ผู้ผลิตถุงขยะแชมป์เปี้ยน จัดแคมเปญ แยกขยะ=ลดขยะ ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยหันมาคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีระเบียบวินัยทิ้งขยะให้ถูกประเภท เพื่อนำไปรีไซเคิลลดปริมาณขยะได้ ซึ่งห้างแม็คโครเปิดจุดรับบริจาคขวดพลาสติกใน 14 สาขาทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย แม็คโครสาขาลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ ศรีนริครินทร์ บางบอน รังสิต จรัลสนิทวงศ์ สาทร สามเสน รามอินทรา บางพลี ศาลายา นครอินทร์ บางบัวทอง และจังหวัดปทุมธานี จากนั้นจะมีการรวบรวมเพื่อนำไปมอบให้วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปรากการ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่”

ศักดิ์ชัย ดนุเดชสกุล กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงแยกขยะแชมเปี้ยน เราให้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะ จึงได้ร่วมกับแม็คโคร ค้นคิดนวัตกรรมถุงขยะแยกสีขึ้นซึ่งมีจำหน่ายทั้งหมด 4 สี ได้แก่ เขียว เหลือง น้ำเงิน และแดง จำหน่ายเฉพาะแม็คโครเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ประกอบการในการคัดแยกขยะได้ง่ายมากขึ้น จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของแคมเปญ “แยกขยะ = ลดขยะ” ซึ่งการแยกขยะมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งช่วยลดปริมาณขยะ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก ฯลฯ จะทำให้เหลือขยะเพื่อนำไปกำจัดน้อยลง รวมทั้งยังสามารถนำวัสดุเหล่านั้นกลับมาหมุนเวียนได้ จะช่วยให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ”

อย่างไรก็ตาม การเปิดแคมเปญดังกล่าว ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าแม็คโคร เช่น รับส่วนลดพิเศษจากปกติ 35% เมื่อซื้อถุงขยะตราแชมป์เปี้ยนที่ร่วมรายการ รวมทั้งกิจกรรมของนักร้อง “โตโน่ –ภาคิน” เป็นผู้ร่วมโครงการและผลักดันโครงการดังกล่าว เพื่อการบริหารจัดการแยกขยะแต่ละชนิดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save