แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน “แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)” เพื่อนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาเป็นช่องทางในการส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหาสินค้าและบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในธีม 24 hours Eco Life และสามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปแลกรับสิทธิพิเศษมากมายจากผู้ผลิต ร้านค้า และ โรงแรม ที่เข้าร่วมรายการ

นอกจากนี้ แอปเดียวเขียวทั่วไทยส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถสะสมคะแนน ได้จากการไม่รับถุงพลาสติก หรือการนำแก้วส่วนตัวไปซื้อเครื่องดื่ม โดยการอัพโหลดใบเสร็จที่มีระบุว่าไม่รับถุงพลาสติก ซึ่งจะได้รับคะแนน 1 คะแนนต่อใบเสร็จ หรือนำแก้วส่วนตัวในการซื้อเครื่องดื่ม ซึ่งจะได้รับคะแนน 1 คะแนนต่อแก้ว เช่นกัน

               

ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันที่ App Store หรือ Google Play โดยค้นหาคาว่า “green card” ลงทะเบียนการใช้งาน Application

2. ซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้า หรือร้านสะดวกซื้อ ได้ทั่วประเทศ

3. นำใบเสร็จที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการโรงแรม ถ่ายรูป และอัพโหลดในเมนูเพิ่มคะแนน จากนั้นรอรับคะแนน ภายใน 24 ชั่วโมง

4. แลกใช้คะแนน โดยเป็นส่วนลดซื้อสินค้าและบริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ร่วมรายการ หรือ ลุ้นโชค Lucky Draw รางวัลใหญ่ ทุกเดือน

แอปเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application)