สนพ. จัดโครงการ ‘THE ENERGiST 2 by EPPO’ เฟ้นหาคนพลังงานรุ่นใหม่ ชิงทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘THE ENERGiST 2 by EPPO’ โครงการเฟ้นหาคนพลังงานรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์นโยบาย และต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย ผ่านกิจกรรม “Hackathon” ภายใต้กรอบแนวคิด “THAILAND ENERGY ECOSYSTEM” Redefine Relationship between Policy and Business เพื่อชิงทุนสนับสนุนไอเดีย รวม 450,000 บาท

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นธุรกิจและอุตสาหกรรมพลังงานไทยดีขึ้นกว่าเดิม สนพ. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO เพื่อช่วยกัน กำหนดนิยามความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดระบบนิเวศน์ด้านพลังงานของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไปพร้อมกัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

Startup SMEs เจ้าหน้าที่ภาครัฐ พนักงานบริษัทเอกชน
ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงาน นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18-45 ปี

สมัครร่วมโครงการ ฟรี ! แบบเดี่ยวหรือแบบทีม 2-3 คน ที่ www.theenergistbyeppo.org
สมัครฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2562

THE ENERGiST 2 by EPPO

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: theenergist.eppo@gmail.com
Tel. : 08-1532-0808 (คุณพัทธ์ธีรา), 09-46464628 (คุณณวกมล)
FB: The Energist by EPPO


Source: The Energist by EPPO – FB @TheEnergistByEPPO, www.theenergistbyeppo.org