โปรแกรมอบรม AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing


สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing ในระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2564 ณ ห้องดวงกมล โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

โปรแกรมอบรม AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ฝึกทักษะด้าน Cloud Computing Technology
2. เพื่อให้ความรู้ทางด้านเครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันแก่บุคลากรผู้เข้าร่วมในการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการพัฒนากระบวนการให้บริการ โดยการนำเทคโนโลยี Virtualization บน Cloud มาเป็นตัวช่วยทดสอบและพัฒนาการอบรม

  • AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการพัฒนากระบวนการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยี Virtualization บน Cloud มาเป็นตัวช่วยทดสอบและพัฒนา
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Account สำหรับการใช้ AWS ฟรี และได้เครดิตสำหรับการทำแลป นอกจากนี้ ยังได้รับส่วนลดค่าสอบ AWS Certificate 50% จากราคาเต็ม การอบรมทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
(ผู้ได้รับการมอบหมายจากสมาคม ฯ ในการดำเนินการรับลงทะเบียน รับชำระค่าลงทะเบียน และออกใบเสร็จรับเงิน)
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร: 0-2354-5333 Ext. 500 (คุณภัทรกันต์), Ext. 503 (คุณศิริภักตร์)
แฟกซ์: 0-2354-5322
อีเมล์: seminar@greennetworkseminar.com