“มอนเดลีซ” เปิดกระบวนการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงงานสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม


บริษัท มอนเดลีซอินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย (จำกัด) ผู้นำอันดับ 1 ทั้งในตลาดลูกอมและตลาดหมากฝรั่งซึ่งมีแบรนด์หลัก ได้แก่ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน และลูกอมคลอเร็ท โดยแบรนด์ฮอลล์และเดนทีน ยังได้ครองความเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในด้านยอดขายและได้รับรางวัล No.1 Brand Awards2018 จากนิตยสาร Marketeer นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำเข้าและทำตลาดสินค้าแบรนด์อื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของผู้บริโภคในประเทศไทยเช่นคุกกี้โอรีโอแคร็กเกอร์ริทส์ คุกกี้ลูช็อกโกแลตแคดเบอรีช็อกโกแลตทอปเบอโรนและชีสฟิลาเดลเฟียมีพนักงานประมาณ1,200 คนซึ่งอยู่ในสำนักงานใหญ่ ณ อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินีกรุงเทพฯ และโรงงานผลิตสองแห่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งและจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงเพื่อส่งออก

โรงงานมอนเดลีซอินเตอร์เนชันแนลนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เริ่มดำเนินการผลิตเมื่อพ.ศ. 2550นับเป็นโรงงานผลิตลูกอมและหมากฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดของมอนเดลีซในเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกา มีพนักงานกว่า 680 คน เป็นฐานการผลิตลูกอมและหมากฝรั่งแบรนด์ระดับโลกกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ฮอลล์, เดนทีน, คลอเร็ท,ไทรเด้นท์และ สไตรด์ เป็นต้น และมีศักยภาพในการผลิตมากกว่า 39,000 ตันต่อปี แบ่งเป็นลูกอม 60 เปอร์เซ็นต์ และหมากฝรั่ง 40 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปยัง 15 ประเทศ ทั่วเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาครอบคลุมตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลี จีนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนเพื่อขยายและพัฒนาสินค้าใหม่แบบครบวงจรและมีระบบการจัดการด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ข้อจำกัด และมาตรฐานของแต่ละประเทศที่ส่งออกไปอย่างเคร่งครัด

จิรพงษ์ เจริญศรี ผู้จัดการโรงงานบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
จิรพงษ์ เจริญศรี

จิรพงษ์ เจริญศรี ผู้จัดการโรงงานบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมด้านการผลิตอาหารและความปลอดภัยที่ได้การรับรองในระดับสากล โรงงานลาดกระบังยังได้นำระบบ IL6S (Integrated Lean – 6 Sigma) มาใช้บริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยี ระบบออโตเมชัน และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป้าหมายในการสร้างเสริมศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิตและคุณภาพสูงสุดในขณะที่สามารถกำจัดความสูญเสียอย่างมีระบบลดต้นทุนและความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด ซึ่งโรงงานลาดกระบังเป็นหนึ่งในโรงงานต้นแบบและศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงานมอนเดลีซในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกา”

โรงงานมอนเดลีซอินเตอร์เนชันแนลนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงงานมอนเดลีซอินเตอร์เนชันแนลนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง คือ พันธกิจในการขับเคลื่อนสู่การเป็น โรงงานสีเขียว อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 โรงงานแห่งนี้สามารถลดอัตราการใช้พลังงานได้กว่า37เปอร์เซ็นต์ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 14,220 ตันต่อปี (เทียบได้กับต้นไม้ถึง 1.4 ล้านต้น) และลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 81 ล้านบาท นอกจากนี้ โรงงานของมอนเดลีซที่ขอนแก่นยังเป็นโรงงานแห่งแรกของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย

จิรพงษ์กล่าวว่า “เมื่อปี พ.ศ. 2559 โรงงานมอนเดลีซที่ลาดกระบังได้ริเริ่มเปลี่ยนแหล่งจ่ายพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการใช้ไอน้ำโดยตรงจากโรงงานผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าพีพีทีซี (PPTC) ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จึงสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 73 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคด้านการลดการใช้พลังงานได้สูงสุดในภูมิภาคประจำปีพ.ศ. 2560 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงานรวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน”

โครงการขับเคลื่อนเพื่อลดการใช้พลังงาน

– เปลี่ยนแหล่งจ่ายพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและมีการซื้อไอน้ำโดยตรงจากโรงงานผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าพีพีทีซี (PPTC) แทนที่การผลิตไอน้ำภายในโรงงาน และมุ่งหาการใช้พลังงานทางเลือกมากยิ่งขึ้น

– ติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้พลังงานแบบReal-Time เพื่อเข้าใจการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

– กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน และพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงาน

โรงงานมอนเดลีซอินเตอร์เนชันแนลนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

เป้าหมายของโรงงานมอนเดลีซไม่จำกัดเพียงแค่การควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของมอนเดลีซเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพและทัศนคติของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีคุณลักษณะเฉพาะที่ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภคในแต่ละประเทศอีกด้วย

โรงงานมอนเดลีซอินเตอร์เนชันแนลนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

โรงงานมอนเดลีซอินเตอร์เนชันแนลนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นอกจากนี้ พนักงานของโรงงานมอนเดลีซต่างก็แสดงถึงความเป็นพลเมืองใส่ใจในชุมชนและสังคม ด้วยการเข้าร่วมเป็นพนักงานจิตอาสาของโครงการ “JOY Schools – โรงเรียนสุขหรรษา” อย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เพื่อร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขหรรษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เยาวชนไทยในด้านสุขภาพร่างกายและพัฒนาการด้านการเรียนรู้อย่างยั่งยืนโดยโครงการดังกล่าวให้ความสำคัญกับ 3 แนวคิดหลักคือการเรียนรู้หลักโภชนาการที่ถูกต้อง (Nutrition Education), การเข้าถึงอาหารที่ถูกสุขอนามัย (Access to Fresh Food) และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง (Active Play) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 91 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 คอลัมน์ GREEN Factory โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save