ข่าวดีพลังงานลม ‘ใบพัดกังหันลม’ ที่สามารถรีไซเคิลได้


คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้พลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมจากกังหันลม และพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์นั่น ช่วยให้การเกิดคาร์บอนบนโลกลดน้อยลง และยังคงเป็นรูปแบบการผลิตพลังงานที่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่การเพิ่มขึ้นของขยะจากกระบวนการผลิต ก็เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเตรียมรับมือ และถือเป็นความท้าทายในการหาวิธีการกำจัดขยะที่เกิดจากพลังงานสะอาดประเภทนี้

มีคำกล่าวที่ว่า พลังงานลมถือเป็นพลังงานสะอาด แต่ก็แลกมาด้วยขยะที่ไม่สะอาด นั่นเพราะในแต่ละปี มีชิ้นส่วนของใบพัดกังหันลมนับหมื่นชิ้นจากการใช้งานทั่วโลกที่รอวันหมดอายุการใช้งาน และกำลังสร้างปัญหาให้กับนักสิ่งแวดล้อมจนต้องกุมขมับ เพราะใบพัดกังหันลมที่ช่วยผลิตพลังงานสะอาดที่กำลังจะถูกปลดระวางเหล่านี้ ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสที่เป็นพลาสติกผสมและถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงสูง จนไม่สามารถฉีกหรือบดได้ง่ายๆ ซึ่งนั้นทำให้มันไม่สามารถถูกนำไปรีไซเคิลได้ และไม่มีวิธีอื่นใดในการกำจัด นอกจากการฝังกลบเท่านั้น

ใบพัดกังหันลม

ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานลม เมื่อ NREL หรือ ศูนย์ปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนแห่งชาติของกระทรวงพลังงานสหรัฐ เพื่อการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน ได้เปิดเผยถึงผลงานวิจัยระบบผลิตวัสดุใหม่สำหรับใบพัดกังหันลมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งอาจเป็นทางออกที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพลังงานลมให้เป็นพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิตลงด้วย

นักวิจัยจาก NREL ได้เผยผลวิจัยจากห้องปฏิบัติการถึงความเป็นไปได้ของเทอร์โมพลาสติกเรซิน ที่ใช้ในการผลิตใบพัดกังหันลมชนิดใหม่ ซึ่งนอกเหนือจากด้านความสามารถในการรีไซเคิลแล้ว เทอร์โมพลาสติกเรซินยังสามารถใช้ผลิตใบพัดกังหันลมที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีน้ำหนักเบาลงและมีต้นทุนในการผลิตต่ำ ซึ่งแตกต่างไปจากการผลิตใบพัดกังหันลมที่ใช้เทอร์โมเซ็ตเรซินในปัจจุบัน ที่ต้องใช้พลังงานและกำลังคนในโรงงานผลิตปริมาณมากและไม่สามารถรีไซเคิลได้ ต้องถูกฝังไว้ในหลุมฝังกลบเท่านั้น

NREL ยังได้พัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐกิจ เพื่อสำรวจประโยชน์ด้านต้นทุนของการใช้เรซินเทอร์โมพลาสติกในใบพัดกังหันลม โดยใบกังหันลมในปัจจุบันส่วนใหญ่ทำจากวัสดุคอมโพสิตเช่นไฟเบอร์กลาสที่ผสมด้วยเทอร์โมเซตเรซิน ด้วยอีพอกซีเทอร์โมเซตเรซิน กระบวนการดังกล่าวในการผลิตจำเป็นต้องใช้ความร้อนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและใช้เวลาในการรักษาเรซิน

แต่สำหรับเทอร์โมพลาสติกเรซินนั้น สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง กระบวนการนี้จึงไม่ต้องใช้แรงงานมากนัก และช่วยลดต้นทุนได้ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของต้นทุนใบพัด ดังนั้นกระบวนการใหม่นี้ นักวิจัยระบุว่าจะสามารถทำให้ใบพัดกังหันลมนั้นมีราคาถูกลงประมาณ 5% นอกจากนี้เรซินเทอร์โมพลาสติกยังช่วยให้ผู้ผลิตสามารถผลิตและสร้างใบพัดได้ในสถานที่ที่ๆ ต้องการติดตั้งกังหันลม ซึ่งสามารถนำไปสู่การผลิตใบพัดขนาดใหญ่และยาวขึ้นได้ และตัดปัญหาอุปสรรคในการขนส่งจากโรงงานผู้ผลิตได้ด้วย


แหล่งข้อมูลอ้างอิง : National Renewable Energy Laboratory, Wind Energy News at Wind Daily