ASEAN Sustainable Energy Week 2020 งานมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในอาเซียน


คิกออฟ มหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ร่วมกับ Boilex Asia &Pumps and Valves Asia 2020 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ และข้อต่อ เผยโฉมโมเดลธุรกิจใหม่หลังวิกฤตโควิด ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปรับทัพอุตสาหกรรมรวมพลังภาครัฐ-เอกชนตบเท้าผนึกกำลังโชว์นวัตกรรมใหม่ และแผนระยะยาวเดินหน้าสู่ชีวิตวิถีใหม่อย่างยั่งยืน

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

23 กันยายน 2563 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ – นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 หรือ ASE2020 พร้อมกล่าวเปิดงานได้แสดงทรรศนะด้านพลังงานไว้อย่างน่าสนใจว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจผนึกกำลังร่วมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระดับโลกและประเทศไทยซึ่งรวมถึงภาคพลังงานด้วย ซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายในการปรับตัวเดินหน้าเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐรวมถึงกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการบรรเทาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ทุกภาคส่วน ทั้งมาตรการช่วยด้านรายได้และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งจะยังคงมีการดำเนินมาตรการลักษณะนี้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างงานสร้างรายได้เพราะวิกฤตครั้งนี้จะยังไม่หายไปได้ในเร็ววันแต่อาจจะมีวันสิ้นสุดใน 12-15 เดือนข้างหน้า ซึ่งกระทรวงพลังงานจึงได้ตระหนักถึงมาตรการในระยะยาวในการส่งเสริมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนในการปรับแนวคิดและโมเดลการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจ BCG Economy ซึ่งประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (green economy) นำไปสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดาได้ในทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินการตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศหรือ AEDP ซึ่งมีเป้าหมายใช้พลังงานทดแทนในประเทศไทยให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2580 ซึ่งตามแผนจะส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ทั้งยังเดินหน้าส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรอย่างแท้จริงและพัฒนาทุกภาคส่วนสู่ความยั่งยืน มากไปกว่านั้นภาครัฐยังมีนโยบายสนับสนุนพลังงานโซล่าร์ฯ ภาคประชาชนและขับเคลื่อนพลังงานทางเลือกใหม่ๆ อาทิ แบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และจะมีนโยบายการพัฒนานวัตกรรมพลังงานใหม่ๆ ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำระบบอัจฉริยะมาใช้ในระบบการจ่ายไฟฟ้า และสร้างธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับอนาคตของประเทศไทยและส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านพลังงานทดแทนแห่งภูมิภาค ซึ่งงาน ASE 2020 เป็นงานที่ตอบโจทย์การเดินหน้าสู่การปรับตัวด้านพลังงานของประเทศไทยและภูมิภาคสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

มนู เลียวไพโรจน์

ด้าน นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานอินฟอร์มามาร์เก็ตส์ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week2020 (ASE 2020) เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วนแต่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนต้องไม่หยุดชะงัก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดำเนินงานของอินฟอร์มาที่มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมให้มีโอกาสพัฒนา เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเดินหน้าสู่ความยั่งยืนนำมาสู่การจัดงานภายใต้รูปแบบนิวนอร์มัลตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่พัฒนาการจัดงานแสดงในรูปแบบไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) หรือการจัดแสดงแบบครบองค์รวมที่รองรับทั้งการจัดแสดงงานในรูปแบบปกติ (Physical exhibition) และการจัดแสดงแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง สามารถพบปะพูดคุยกับผู้จัดแสดงงานผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้ยังมีการยกระดับความปลอดภัยขณะเยี่ยมชมงานตามมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานของอินฟอร์มาออลซีเคียว (InformaAllSecure) ตามมาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ความมั่นใจทุกท่านในการเรียนรู้และเข้าร่วมงานจัดแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดแห่งปี

EGAT EV

“ทั้งนี้งาน ASE 2020 โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชนอาทิกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE) และภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ “ENERGY SOLUTIONS FOR SMART CITIES” โดยมีการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครันและปีนี้จัดงานร่วมกับ Renewable Energy Asia, EntechPollutecAsia, Energy Efficiency Expo, Electric Vehicle Asia งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบจัดการแบตเตอรี่ อุปกรณ์ตรวจตราและควบคุมสถานีชาร์จประจุไฟฟ้า โดยจะแสดงแหล่งพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดพร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำของโลก รวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ FIMER ทั้งยังคงมีกิจกรรมสัมมนากว่า 50 หัวข้อทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อ International Conference Sustainable Energy Solutions for Smart Cities และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศร่วมให้ความรู้ รวมถึงไฮไลท์กิจกรรม EV Drive & Ride ภายในงาน EV Asia 2020 งานแรกและงานเดียวในประเทศไทยที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ทดสอบขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicles) จากค่ายรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทยมากที่สุด อาทิ บีเอ็มดับเบิ้ล ยูปอร์เช่ จากัวร์ อาวดี้ อีแกทอีวี เอ็มจี ฯลฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและชมงานครั้งนี้ผ่านการจัดงานแบบไฮบริดเอ็กซิบิชั่น

รถยนต์ไฟฟ้า

ในส่วนของงาน Boilex Asia &Pumps and Valves Asia 2020 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดัน ปั๊ม วาล์ว ท่อ และข้อต่อที่ใหญ่และครบครันที่สุดในอาเซียน มีไฮไลท์ คือ การจัดสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหัวข้อเรื่อง“อนาคตอุตสาหกรรมไทย…ก้าวไกลสู่ BCG”จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม” นายมนูกล่าวปิดท้าย

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020

ร่วมชมงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน จัดพร้อมกับงานร่วมกับ Boilex Asia & Pumps and Valves Asia 2020 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save