เตรียมเปลี่ยนชื่อน้ำมัน “ดีเซล B10” เป็น “ดีเซล” และเปลี่ยนดีเซลปัจจุบันเป็น “ดีเซล B7” เริ่ม 1 ต.ค. นี้


ผู้ให้บริการสถานีน้ำมัน เตรียมตัวปรับเปลี่ยนป้ายและตู้จ่ายน้ำมัน ให้เป็นไปตามประกาศ หลังน้ำมันดีเซล B10 หรือ น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 10% จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ  และให้เรียกชื่อว่า “น้ำมันดีเซล” ตามที่กรมธุรกิจพลังงานได้ออกประกาศ ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบัน ถูกถอยไปเป็นน้ำมันทางเลือก และถูกเปลี่ยนชื่อเรียก เป็น “ดีเซล B7”

บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ปตท. เตรียมเปลี่ยนชื่อเรียก “น้ำมันดีเซล B10” เป็น “น้ำมันดีเซล” หลังกรมธุรกิจพลังงานออกประกาศให้ น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ

ส่วน “น้ำมันดีเซล” B7 ที่จำหน่ายในชื่อน้ำมันดีเซลอยู่ในปัจุบันนั้น จะถูกเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “น้ำมันดีเซล B7” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนไป มีดังนี้

  • น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี10 (UltraForce Diesel B10) เปลี่ยนชื่อเป็น อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล (UltraForce Diesel)
  • น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล (UltraForce Diesel) เปลี่ยนชื่อเป็น อัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล บี7 (UltraForce Diesel B7)
  • น้ำมันอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซล พรีเมียม (UltraForce Diesel Premium) เปลี่ยนชื่อเป็นอัลตร้าฟอร์ซ ดีเซลพรีเมียม บี7 (UltraForce Diesel Premium B7)

ทั้งนี้ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ ได้จัดเตรียมความพร้อมในปรับเปลี่ยนชื่อน้ำมันดีเซลดังกล่าว โดยมีการเปลี่ยนป้ายชื่อผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลที่ตู้จ่าย และป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศ และจะเริ่มประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบตลอดเดือนกันยายนนี้