BAFS Group รับโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกระทรวงทรัพยากรฯ


          BAFS Group ได้แก่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่งน้ำทางท่อ จำกัด และบริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ได้รับโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี 2561” เนื่องในโอกาศที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

          คุณอนิรุทธ์  บุนยตีรณะ ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบโล่เกียรติยศจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ T-VER โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นแบบ Light Emitting Diode ระยะ 3 ซึ่งคาดว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้จำนวน 26 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมกันนี้ บริษัทยังได้รับประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทมีปริมาณการปล่อยฯรวมทั้งสิ้น 5,336 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

          คุณพินิจ บุญเสนันท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทมีปริมาณการปล่อยฯรวมทั้งสิ้น จำนวน  5,393  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

          คุณอรรถพล หวังสู่วัฒนา หัวหน้างานไฟฟ้า บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทมีปริมาณการปล่อยฯรวมทั้งสิ้น จำนวน  138  ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

          BAFS GROUP ให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   ทั้งนี้ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัดและ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด มุ่งหวังที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์จากการดำเนินงานภายในของบริษัท