EA จับมือ 3 พันธมิตรลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใน ส.ป.ป. ลาว


บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และพันธมิตรอีก 3 ราย ร่วมลงนามกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป. ลาว) ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของ ส.ป.ป. ลาว เพื่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรอีก 3 ราย ได้แก่ (1) Chaleun Sekong Energy Company Limited, ส.ป.ป. ลาว, (2) Vega Digital Company Limited, ประเทศไทย และ (3) PSL Service Sole company Limited, ส.ป.ป. ลาว ได้เสร็จสิ้นการร่วมลงนามกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป. ลาว) ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติของ ส.ป.ป. ลาว เพื่อสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในประเทศและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

(1) Saravan Downsteam Hydropower Project และ
(2) Phamong Hydropower Project

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีกำหนดการศึกษาความเป็นไปได้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ซึ่งผู้ร่วมพัฒนาจะได้ดำเนินการร่วมสำรวจ ศึกษาผลกระทบ และประเมินความเป็นไปได้ ภายใต้ขอบเขตการศึกษาและพัฒนา ที่กำหนดโดยรัฐบาลของ ส.ป.ป. ลาว

“ถือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ EA ในต่างประเทศ หลังจากประสบความสำเร็จในการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มและวินด์ฟาร์มในประเทศไทย ขนาดกำลังการผลิต 664 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่นำสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” นายสมโภชน์ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EA กล่าวอีกว่า มั่นใจว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว จะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของ EA เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ EA ทั้งในและต่างประเทศ


Source: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)