ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท แมกพาย อินดัสตรี จำกัด
บริษัท แมกพาย อินดัสตรี จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการแต่งตั้งจาก ” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ” ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้แบรนด์ PTT อย่างเป็นทางการ อาทิ ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องอัดอากาศ น้ำมันตัดกลึงโลหะ น้ำมันหล่อลื่นระบบหมุนเวียน น้ำมันสำหรับกระบวนการผลิต น้ำมันหล่อลื่นพิเศษ น้ำมันไบน์ น้ำมันเอนกประสงและจารบี รวมถึงผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์ต่างๆ