อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท แอสตร้า ดิจิตอล จำกัด
บริษัท แอสตร้า ดิจิตอล จำกัด นำเข้าเครื่องวัดคุมการใช้ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติของซาเทค (SATEC Demand Controller) มีซอฟท์แวร์ช่วยบริหารการใช้ไฟฟ้า โดยเก็บบันทึกการใช้ไฟฟ้าควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้พร้อมกัน