เครื่องควบคุม

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ มัลติมิเตอร์ เครื่องมือวัดไฟฟ้า และเครื่องควบคุม เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นเทรนด์การลงทุนใหม่สำหรับผู้ประกอบการ ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี