บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Featured Listing
บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและการออกแบบ รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีครบวงจร โดยทีมวิจัยค้นคว้า (R&D Team) และรับให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม รวมถึงโครงการประหยัดพลังงานด้านสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองกับองค์กร และ โรงงานอุตสาหกรรม
Business Profile:

บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ผลิตหลอดไฟประหยัดพลังงานแอลอีดีและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการให้บริการด้านการประหยัดพลังงานแบบครบวงจร เพื่อการประหยัดพลังงานที่คุ้มค่าอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจด้านการวิจัยและออกแบบพัฒนา (R&D Team) ด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจรและดำเนินการนำเข้าจัดจำหน่ายสินค้า และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้าที่เป็นสินค้าชั้นนำในงานอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ

บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Address: 288/9 หมู่3 ซอยไปรษณีย์เก่า ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Tel.: 02-183-9748
Fax: 02-183-9760
Website: www.ve.co.th