นิตยสาร Green Network Issue 103 January – February 2021

นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 103 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 นิตยสารรายสองเดือนสำหรับคนรักษ์โลก เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

นิตยสาร Green Network
ฉบับที่ 103 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่องเด่นในฉบับ

  • โรงไฟฟ้า Track 4A ในมาเลเซีย ใช้เทคโนโลยีกังหันก๊าซระดับโลก 9HA.02 ของ GE
  • โรงไฟฟ้าชุมชน ได้เวลาพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน“หญ้ายักษ์ VS กระถินยักษ์”
  • ‘บ้านปู เน็กซ์’ ผนึก 4 ภาคีเครือข่ายนำโซลูชันฉลาดวิเคราะห์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในภูเก็ตสมาร์ทซิตี้
  • วช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมรับมือฝุ่นจิ๋วพร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

Read E-Book      Download PDF

บทความในฉบับ

คอลัมน์ เรื่อง ผู้เขียน
Cover Story โรงไฟฟ้า Track 4A ในมาเลเซีย ใช้เทคโนโลยีกังหันก๊าซ ระดับโลก 9HA.02 GE จ่ายไฟในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก ในโลก กองบรรณาธิการ
Smart City ‘บ้านปู เน็กซ์’ ผนึก 4 ภาคีเครือข่าย นำโซลูชันฉลาดวิเคราะห์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ กองบรรณาธิการ
In Trend ทีมวิจัยแนะพื้นที่ EEC รับมือภัยแล้งล่วงหน้า วางมาตรการเสริม – จัดตั้งองค์กรเฉพาะจัดการน้ำ กองบรรณาธิการ
Report1 วช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมรับมือฝุ่นจิ๋ว พร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ทัศนีย์ เรืองติก
Energy โรงไฟฟ้าชุมชน ได้เวลาพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าชุมชน “หญ้ายักษ์ VS กระถินยักษ์” พิชัย ถิ่นสันติสุข
Building ศูนย์วิจัย RISC by MQDC ผ่านการรับรองมาตรฐาน WELL Building Standard ระดับ Gold จาก IWBI เป็นแห่งแรกในอาเซียนและไทย กองบรรณาธิการ
Automotive PEA ร่วมกับ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และเดลต้า ยกระดับการชาร์จรถไฟฟ้าทั่วไทย – หนุนแผนรัฐมีรถไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน ในปี ’79 กองบรรณาธิการ
Innovation นาโนเทค พัฒนา “นวัตกรรมสารคีเลต 8 ชนิด” ตอบโจทย์ความต้องการอุตฯ อาหารสัตว์ ลดการทิ้งของเสีย – เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กองบรรณาธิการ
Technology เมื่อ “ดิจิทัล” เป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูโลกสีเขียว กองบรรณาธิการ