Innovative Floating Park นวัตกรรมต้นแบบสวนลอยน้ำบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ


ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับนวัตกรรมโซลาลอยน้ำ จากธุรกิจเคมีภัณฑ์เอสซีจี ซึ่งร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและ บริษัท ภูมิสถาปัตยกรรม Shma จัดแสดง โซลาลอยน้ำที่ผสมรวมกับสวยลอยน้ำ เพื่อตอบโจทย์ Urban Solution ทั้งในด้านพลังงานทางเลือก การเพิ่มพื้นทีสีเขียว และช่วยปรับฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ำ ซึ่งได้จัดแสดงต้นแบบสวนลอยน้ำบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน Bangkok Design Week 2019

ดร. สุรชัย อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเคมีภัณฑ์ของเอสซีจี กล่าวว่า “นวัตกรรมสวนลอยน้ำ” ไม่เพียง แต่จะฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณด้านหน้าของแม่น้ำ แต่ยังส่งเสริมการบริโภคพลังงานทางเลือก โดยฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยตัวและช่วยเพิ่มการใช้พื้นที่ผิวของแม่น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Mr. Yossapon Boonsom ผู้อำนวยการ Shma บริษัท ด้านภูมิสถาปัตยกรรมที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบภูมิทัศน์ของสวนลอยน้ำนวัตกรรม กล่าวว่า “เราได้สร้างการออกแบบในปัจจุบันโดยการเพิ่มพืชที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและจัดหาที่พักพิงสำหรับสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เราเชื่อว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาในเมืองที่ดึงดูดผู้คนกลับสู่แม่น้ำ ในอนาคตเราจะพัฒนาฟาร์มโซล่าร์ลอยน้ำนี้ต่อไปโดยการผสมผสานองค์ประกอบด้านสันทนาการเช่นม้านั่งและทางเดินส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการฟื้นฟูแม่น้ำที่สามารถผลิตพลังงานสะอาดฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ำปรับปรุงคุณภาพน้ำและสันทนาการ พื้นที่สำหรับคนเมือง” 

Thomas van Leeuwen รองเอกอัครราชทูตและหัวหน้าฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจของสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตได้ร่วมมือกับ SCG ในด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมสวนลอยน้ำในกรุงเทพฯ Design Week 2019 เป็นโครงการทดลองที่สถานทูตให้การสนับสนุน โครงการผสมผสานเทคนิคต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างผู้คนกับแม่น้ำรวมถึงฟื้นฟูระบบนิเวศและทำให้แม่น้ำสะอาดและยั่งยืนมากขึ้น

สำหรับการจัดแสดงสวนลอยน้ำนวัตกรรมในงาน  Bangkok Design Week 2019  (BKKDW 2019) ได้จัดขึ้นที่บริเวณท่าเรือด้านนอกอาคาร CAT ในเขตบางรัก ไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา


Source ภาพ ข่าว : เอสซีจีเคมิคอลส์