PEA จับมือ นิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าประกาศความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภาคครัวเรือนทั่วประเทศ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)  และ นิสสัน ประเทศไทย แถลงข่าวความร่วมมือ การเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภาคครัวเรือน โดยมี นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมิสเตอร์ราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว มีผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธี ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมมือสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเน้นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือ และคู่มือการใช้งานและบริการสำหรับระบบอัดประจุไฟฟ้า การฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค การพัฒนาอุปกรณ์การชาร์จและระบบชำระค่าไฟฟ้า โดย PEA นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้ EV ให้กับตัวแทนจำหน่าย

ส่วนงานบริการลูกค้า ช่างประจำศูนย์บริการ มีการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านิสสันในการติดตั้งเครื่องชาร์จ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า บริการจัดหา ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องชาร์จในสถานที่ต่างๆ ของลูกค้า

PEA จับมือ นิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าประกาศความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภาคครัวเรือนทั่วประเทศ
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมิสเตอร์ราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย

ข้อตกลงนี้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของ PEA จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ EV ในรูปแบบ Charging Point สำหรับภาคประชาชน พร้อมดูแลมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำบ้าน รวมถึงเต้ารับ ในพื้นที่บริการของ PEA อีกทั้งยังสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของระบบพลังงาน เพื่อเดินหน้าส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ในปี 2563 PEA มีแผนดำเนินการขยายสถานี Charging Station สำหรับยานยนต์ EV จำนวน 62 แห่ง ในระยะทุกๆ 100 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงสายหลักของประเทศ PEA และนิสสัน เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันระหว่างภาคพลังงานและภาคยานยนต์ในครั้งนี้จะช่วยสร้างความตระหนักและกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น


Source: ภาพ-ข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA @Provincial.Electricity.Authority