“PTG” ลุยจัดกิจกรรม CSR “โครงการพีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขสร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1”


“พีทีจี เอ็นเนอยี” เดินหน้าจัดกิจกรรม “โครงการพีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขสร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข ที่ยั่งยืน”

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทได้เดินหน้าจัดกิจกรรม “โครงการพีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุขสร้างสุขแก่ชุมชน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “พีที รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข ที่ยั่งยืน” เพื่อต่อยอดจาก โครงการ รวมพลัง ร่วมใจ สร้างสุข เพื่อน้อง สู่ โครงการ พีที รวมพลัง รวมใจ สร้างสุขแก่ชุมชน

“PTG” ลุยจัดกิจกรรม CSR

โดยภายในงานนี้มีกิจกรรมมากมายภายในงาน ได้แก่ หน่วยตรวจทันตกรรมเคลื่อนที่, นิทรรศการแสดงความรู้เรื่อง “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และขยะทางทะเล”, การจัดแสดงสินค้าของดีผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมอาชีพในชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม และกิจกรรมเก็บขยะตกค้าง ในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนด้านหลังโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม CSR ครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เป้าหมายให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่ายชายเลนของเด็กนักเรียน ประกอบกับยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร (คลังน้ำมัน) กับหน่วยงานราชการชุมชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเข้ากิจกรรมสร้างความมีส่วนร่วม และสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

“เราให้ความสำคัญกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอ โครงการนี้จึงเกิดขึ้น ผมในฐานะตัวแทนแทนของ PTG ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความร่วมมือจนโครงการนี้เกิดขึ้นทางได้ โดยการจัดกิจกรรมนี้ได้ความร่วมมือจากพันธมิตรของโครงการ ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดแก่การเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน”นายพิทักษ์ กล่าว