PTTEP ทุ่ม 7.35 หมื่นล้านบาท ร่วมลงทุน 20% ในแหล่งผลิตก๊าซ Oman Block 61


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเพื่อเข้าลงทุน 20% ใน Oman Block 61 ประเทศโอมาน จากบริษัทบีพี ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่มีปริมาณสำรองขนาดใหญ่ที่มีการผลิตก๊าซธรรมชาติถึงประมาณ 35% ของประเทศ นับเป็นแหล่งก๊าซฯ สำคัญกับตลาดก๊าซฯ ของโอมาน

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี มีนา จำกัด (PTTEP MENA Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน 20% ในแปลง 61 ในประเทศโอมาน จากบริษัท บีพีเอ็กซ์พลอเรชั่น (เอปซิลอน) จำกัด หรือ บีพี เป็นมูลค่า 2,450 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 73,500 ล้านบาท และอาจมีการรับรู้มูลค่าการซื้อเพิ่มเติมในจำนวนไม่เกิน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หากสามารถบรรลุเงื่อนไขที่ระบุ โดยจะซื้อขายด้วยเงินสดที่มีอยู่ (Cash on Hand) ณ วันที่การซื้อขายมีผลสมบูรณ์ รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 64

ทั้งนี้แปลง 61 หรือ Oman Block 61 เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่มีปริมาณสำรองขนาดใหญ่ มีการผลิตก๊าซธรรมชาติถึงประมาณ 35% ของประเทศ นับเป็นแหล่งผลิตก๊าซที่สำคัญอย่างยิ่งของตลาดก๊าซโอมาน ซึ่งการร่วมทุนในครั้งนี้จะสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการสำรองปิโตรเลียมและเพิ่มปริมาณการขายให้กับบริษัทได้ทันที รวมทั้งเปิดโอกาสให้ PTTEP ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพในประเทศโอมานร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันระดับโลก