โปรแกรม Accelerator… เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร


ขณะนี้ อุตสาหกรรมของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) กำลังเติบโตและมีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งธุรกิจและสังคม ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการใช้ AI ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนามากมายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้องค์กรเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ ปฏิรูปวิธีการ เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถทำธุรกิจของตนเองและแข่งขันในเศรษฐกิจโลกได้ ดังนั้น ธุรกิจต่างๆ จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลวิจัยของ McKinsey ได้ระบุว่า การปรับใช้ AI จะส่งผลทำให้กำไรของธุรกิจต่างๆ ในทุกภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี พ.ศ. 2578 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา การให้บริการที่พักและอาหาร และการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 70% นอกจากนี้ มีการคาดว่าการใช้ AI ในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การเกษตร ป่าไม้ การประมง และการดูแลสุขภาพ จะทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 50%

รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความได้เปรียบจากการนำ AI มาใช้ในตลาดก่อนคู่แข่งขัน ในขณะนี้ธุรกิจต่างๆ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาขีดความสามารถด้านAI ของตนเองเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันดังกล่าว

Regional Corporate Innovation Accelerator หรือ สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นโปรแกรมเร่งสปีดการนำ AI มาใช้ในองกรณ์ มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้และสามารถตอบโจทย์ขององค์กรชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย RISE ทำงานร่วมกับเครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่ครอบคลุมทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก โดยใชค้ วามเชี่ยวชาญของ RISE ในการนำ AI มาใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและนำไปใช้ได้จริง ด้วยการเชื่อมต่อ
แนวคิดเชิงนวัตกรรมเข้ากับแนวทางปฏิบัติที่ประยุกต์ใช้ได้ในการเร่งสปีดการพัฒนาเทคโนโลยี AI

โปรแกรม RISE.AI นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรม AI ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี AI มาร่วมกันพัฒนาโครงการนำร่องต่างๆ กับบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น การเงินและการธนาคาร ประกันภัย พลังงานและเทคโนโลยีสะอาด เป็นต้น องค์กรชั้นนำในประเทศไทยที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยโปรแกรมนี้ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ. 2562

ณัฐภัทร ธเนศวรกุล

ณัฐภัทร ธเนศวรกุล Head of Ventures ของ RISE กล่าวว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของจีดีพีโดยรวมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งการจัดตั้งวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลในองค์กรธุรกิจ จะช่วยให้องค์กรระดับภูมิภาคต่างๆ สามารถปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสม และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

“การนำ AI มาใช้นั้น ต้องใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง บริษัทส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทรัพยากรไม่เพียงพอในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ภายในองค์กร และยังไม่สามารถเข้าถึงนักพัฒนา AI ทั่วโลกได้อีกด้วย สภาพแวดล้อมเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไมโปรแกรม RISE.AI จึงถูกออกแบบให้เชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ และนักพัฒนา AI ทั่วโลกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อร่วมกันทำงานที่มีศักยภาพและรักษาความสามารถในการแข่งขันในเศรษฐกิจโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง” ณัฐภัทร กล่าว

นอกจากนั้น ด้วยโปรแกรมการประเมินเชิงกลยุทธ์และการให้คำปรึกษาจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญของ RISE.AI จะทำให้ RISE.AI เป็นแพลตฟอร์มที่มีแนวโน้มในการพัฒนา AI ขององค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สำเร็จ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยมีแผนที่จะจัดงานโรดโชว์ในเมืองใหญ่ 10 แห่ง ทั่วเอเชีย ได้แก่ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ โตเกียว โฮจิมินห์ ปักกิ่ง หางโจว เซินเจิ้น ฮ่องกง โซล และไทเป

การพัฒนา AI ขององค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีนา ซาลิบ ผู้อำนวยการโครงการจาก New York University Tandon Future Labs ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางกลยุทธ์ ของ RISE.AI กล่าวว่า “โปรแกรม RISE.AI เป็นโอกาสที่ดีสำหรับสตาร์ทอัพ ที่ต้องการการขยายตัวและการเติบโตของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะองค์กรธุรกิจในภูมิภาคนี้ทุ่มการลงทุนในเทคโนโลยี AI เป็นอย่างมาก ขอสนับสนุนให้สตาร์ทอัพ AI จากทั่วโลกเข้าร่วมกับ RISE.AI ซึ่งถือเป็น Corporate AI Accelerator ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

RISE เป็นสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมนวัตกรรมให้กับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์กลางระดับโลกสำหรับนวัตกรรมองค์กรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับสตาร์ทอัพที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.riseaccel.com/ai


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 93 พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 คอลัมน์ GREEN Technology & Innovation
โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save