Dr.-Ing. Robert Himmler หัวเรือใหญ่ German Engineering for Sustainable Building…


Dr.-Ing. Robert Himmler หัวเรือใหญ่ German Engineering for Sustainable Building ทีมออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในประเทศไทย

หากจะเอ่ยถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชื่อของ Dr.-Ing. Robert Himmler ชาวเยอรมัน เป็นสถาปนิกและนักวางผังเมืองในประเทศเศรษฐกิจใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในประเทศไทยได้ทำให้เกิดเป็นแบบอย่างสำหรับสถาปนิกและนักออกแบบไทยรุ่นใหม่และทั่วโลก เพื่อให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม

ดร.โรเบิร์ต ฮิมม์เลอร์ (Dr.-Ing. Robert Himmler) นักพัฒนาด้านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานทั่วโลก เป็นกรรมการผู้จัดการ German Engineering for Sustainable Building หรือ EGS-plan (Bangkok) Co., Ltd. สาขาประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบและอนุรักษ์พลังงานและอาคารยั่งยืน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี พร้อมกับวางกรอบนโยบายสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนให้คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญ นอกจากนี้ ดร.โรเบิร์ต ยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน ที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อีกด้วย

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการนิตยสาร Green Network ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานในประเทศไทยหลายแห่ง โดย ดร.โรเบิร์ต กล่าวว่า “German Engineering for Sustainable Building เรามีทีมสถาปนิก นักออกแบบ นักวางแผน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยฉพาะความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี สำหรับแนวคิดในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เราก็ได้ศึกษาสภาพอากาศสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานนี้ ได้ยึดหลักการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารของสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน หรือ German Sustainable Building Council (DGNB) ได้แก่ 1. ด้านสภาพแวดล้อม 2. ด้านประหยัดพลังงาน และ 3. ด้านการอยู่อาศัยของผู้ใช้อาคาร เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งการออกแบบให้ผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันได้กับอาคารอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนหรือผู้คนให้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ช่วยกันรักษาโลกร่วมกัน รักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงาน มันเหมือนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่จะต้องรับใช้สังคมส่วนรวมให้มีสุขภาพที่ดี”

ทีมงานบริษัท EGS-plan (Bangkok) Co., Ltd. สาขาประเทศไทย

สำหรับ อาคารธนพิพัฒน์ อาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งผลงานของบริษัท German Engineering for Sustainable Building โดยมี ดร.โรเบิร์ต เป็นผู้นำทีมสถาปนิกและนักออกแบบ ซึ่งมีหัวใจอนุรักษ์พลังงานและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตั้งแต่แนวคิดโครงสร้างอาคารภายนอกและการออกแบบภายในอาคารได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งช่วยทำให้อาคารมีอัตราการใช้พลังงานลดลงได้มากถึง 1-2 เท่าของวัสดุทั่วไป ขณะเดียวกันยังได้นำนวัตกรรมโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเข้ามาติดตั้งในอาคารอีกด้วย ส่วนโครงสร้างอาคารภายนอกนั้น บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการก่อสร้างอาคาร ที่สามารถควบคุมการก่อสร้างไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารได้

นอกจากอาคารธนพิพัฒน์แล้ว ดร.โรเบิร์ต ยังได้ออกแบบโครงการบ้านพักอาศัย พฤกษา พลัส เฮ้าส์ เป็นบ้านประหยัดพลังงานที่มีการออกแบบระบบทำความเย็นและระบบทำน้ำอุ่นที่มาจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ รวมทั้งทำระบบเก็บน้ำฝนไว้ใต้ดินที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ นอกจากนี้ยังออกแบบหน้าต่างที่ช่วยลดอุณหภูมิ และได้รับแสงธรรมชาติจากภายนอก อีกทั้งใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งหลัง ตลอดจนเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสามารถตอบสนองความต้องการการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยมองเทรนด์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต ซึ่งเป็นเทรนด์ของผู้อยู่อาศัยที่ต้องการบ้านที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน แข็งแรงปลอดภัย ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารของ DGNB

German Engineering for Sustainable Building

“เราได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย จึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบโครงสร้างภายนอก เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมในพื้นที่และบริเวณด้านนอกใกล้เคียง อีกทั้งเรามีทีมสถาปนิกและทีมนักออกแบบได้เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการคุ้มทุนและผู้อยู่อาศัยหรือผู้เช่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆ กันด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการอาคารประหยัดพลังงานต่างๆ แม้จะเป็นอาคารหรือบ้านประหยัดพลังงาน ไม่ควรตั้งราคาขายหรือให้เช่าสูงเกินไป เพราะจะทำให้ไม่มีคนมาเช่าอาคารได้” ดร.โรเบิร์ต กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ German Engineering for Sustainable Building ซึ่งนำโดยหัวเรือใหญ่อย่าง ดร.โรเบิร์ต ฮิมม์เลอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และได้มุ่งพัฒนาเดินหน้าออกแบบอาคารประหยัดพลังงานเพิ่มอีกหลายโครงการ อาทิ กลุ่มอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ทั่วไป รวมถึงอาคารสำนักงานขนาดเล็ก และอาคารที่อยู่อาศัย ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้ว 2 แห่ง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจาก DGNB องค์กรที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดความยั่งยืนแบบองค์รวมโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ผู้คน และการใช้ชีวิตเชิงพาณิชย์อย่างเท่าเทียมกันในทั่วโลก


Source: นิตยสาร Green Network ฉบับที่ 96 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 คอลัมน์ GREEN People โดย กองบรรณาธิการ


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save