Shell FuelOil Extra น้ำมันเตาเกรดพรีเมียม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ


Shell FuelOil Extra น้ำมันเตาเกรดพรีเมียม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อเอ่ยถึงปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาคอุตสาหกรรมก็มีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ที่ผ่านมาทั้งผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการต่างหาวิธีการเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งวิธีหนึ่งก็คือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดมลพิษ และยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการด้านน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของไทยได้ประกาศนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเตา Shell FuelOil Extra ซึ่งเป็นน้ำมันเตาสูตรพิเศษที่เชลล์ได้พัฒนาขึ้น ในการนี้ ชูชาติ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

เชลล์ เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 โดยนำเข้าน้ำมันก๊าดมาให้บริการ จากนั้นก็เริ่มขยายกิจการตามลำดับกลยุทธ์ของเชลล์คือตอกย้ำ สถานผู้นำเข้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการพลังงานของโลกด้วยความรับผิดชอบ ความปลอดภัย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ภายใต้คำขวัญคือ “Together Anything Impossible” คุณค่าหลักที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และการให้เกียรติผู้อื่น หลักการดำเนินธุรกิจของเชลล์ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจช่วยให้ทุกคนที่เชลล์ปฏิบัติตนสอดคล้องกับคุณค่าเหล่านี้และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ชูชาติ ศรีวรรณวิทย์ เข้าร่วมงานกับเชลล์แห่งประเทศไทยเมื่อ 26 ปีก่อน สั่งสมประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น มีโอกาสไปทำงานในหลายประเทศทั้งฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ก่อนกลับมารับตำแหน่งกรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม เชลล์แห่งประเทศไทยคนล่าสุด

ชูชาติ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม
ชูชาติ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

เชลล์แห่งประเทศไทย ได้ทำตลาดน้ำมันเตามานาน โดยน้ำมันเตาเพื่ออุตสาหกรรมจะมี 2 ประเภทคือ น้ำมันเตาชนิดธรรมดา หรือน้ำมันเตาเกรด C และน้ำมันเตาเกรด A หรือ Shell FuelOil Extra ซึ่งเป็นน้ำมันเตาเกรดพิเศษที่มีคุณสมบัติพิเศษ เหมาะสำหรับสภาวะปัจจุบันที่ผู้ประกอบการใช้ความใส่ใจในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต

ซึ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม ทราบดีว่าเป็นการยากที่น้ำมันเตาจะเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น คราบตะกอนและคราบสกปรกต่างๆ สามารถนำไปสู่การสูญเสียสมรรถนะในการถ่ายเทความร้อนในระยะยาวประสิทธิภาพของอุปกรณ์หม้อไอน้ำก็จะลดลงเรื่อยๆ จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา แต่การบำรุงรักษาแต่ละครั้งนั้นก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่น้อย

“บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเตา Shell FuelOil Extra ซึ่งเป็นน้ำมันเตาเกรดพรีเมียม โดยมี 2 ประเภท คือน้ำมันเกรด A (Fuel Oil A Extra) และเกรด C (Fuel Oil C Extra) เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับกลุ่มลูกค้าภาคโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก และต่อมาได้ขยายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมด้านก่อสร้างด้วย ซึ่งความพิเศษของน้ำมันเตาดังกล่าวนี้ หากเปรียบเทียบน้ำมันประเภทอื่นๆ นั้น จะมีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 3% รวมทั้งลดการปล่อยเขม่าและควันดำได้ถึง 70% และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงของหม้อน้ำที่ใช้ในการต้มน้ำในอุตสาหกรรมหรือในโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโดยรวมให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี”

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเตา Shell FuelOil Extra ช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพการทำงานของระบบเชื้อเพลิงและระบบหัวเผาได้ ตั้งแต่การจัดเก็บไปจนถึงการเผาไหม้และการปล่อยไอเสียหากเทียบกับน้ำมันเตาเกรดทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผลการประหยัดอาจจะแตกต่างกัน เนื่องจากประเภทและสภาวะของการใช้งานอุปกรณ์/หม้อไอน้ำ ตลอดจนการเดินเครื่องและการบำรุงรักษาของอุปกรณ์เหล่านั้น ในบางกรณีอาจจะพบว่าประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงดีขึ้น หรือเขม่าและควันดำลดลงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ เป้าหมายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเตา FuelOil Extra ของบริษัท เชลล์ฯ ถือได้ว่าเป็นพันธมิตรด้านพลังงานที่พัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงครองอันดับ 1 ของประเทศในขณะนี้ นับจากยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นยังมีให้บริการอีกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีการเติบโตและมีจุดแข็งสำหรับแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเตาเชื้อเพลิงมาอย่างต่อเนื่อง

Shell Fuel Oil Extra น้ำมันเตาเกรดพิเศษ

อย่างไรก็ดีในอนาคตการขยายฐานจำหน่ายน้ำมันเตา FuelOil Extra จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายของเชลล์ฯ มีการศึกษาวิจัยและได้วางกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า รวมถึงต้องให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจของประเทศได้ และต้องช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ ทำให้เกิดผลกำไรเพิ่มขึ้นในเชิงของธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญในภาพรวมนั้นจะทำให้ประเทศเกิดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้

“สำหรับแผนกลยุทธ์ที่จะขยายตัวในแง่ของธุรกิจนั้น เราจะชูนวัตกรรมเทคโนโลยีของน้ำมันเตาเกรดพรีเมี่ยมให้เป็นที่ 1 ต่อไปให้ได้ ขณะเดียวกัน ยอมรับว่าปัจจุบันเรื่องของกฎระเบียบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม แต่ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเชลล์ เราจึงมั่นใจว่าไม่มีปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์แน่นอน”

ชูชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา เชลล์ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพแล้ว การบริการให้การดูแลอย่างใกล้ชิดก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ลูกค้ายังคงไว้ใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเชลล์มาอย่างต่อเนื่อง เชลล์จึงสามารถอยู่ในตลาดมาได้อย่างยาวนาน

น้ำมันเตาเกรดพิเศษ Shell Fuel Oil Extra

“เราไม่ได้แค่พัฒนาผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่เรายังต้องปรับกลยุทธ์ โดยให้ความสำคัญทางด้านการบริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งผมมั่นใจในทีมงานบุคลากรของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีหัวใจที่บริการ สามารถให้คำแนะนำกลุ่มลูกค้าด้วยประสบการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า 100 ปี นอกจากนั้น เรายังมีบุคลากรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่า 170 คนทั่วโลก เพื่อทดสอบวิจัยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่ก่อให้เกดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดต้นทุนการผลิต” ชูชาติ กล่าว

เรียกได้ว่า นอกจากแนวคิดในการพัฒนาน้ำมันเตาเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่เพียงแค่จำหน่ายหรือขายผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกเท่านั้น แต่นโยบายของบริษัทยังเป็นการตอบสนองมาตรการของภาครัฐที่กำลังมุ่งเดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนั้นน้ำมันเตา Shell FuelOil Extra จึงช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น เพราะช่วยลดโลกร้อน ซึ่งช่วยทำให้โลกมีสภาพแวดล้อมหรือมลภาวะที่ดีมากขึ้นนั่นเอง


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save