NT ผนึกกำลัง สกพอ. เดินหน้าโครงการ บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย สู่อนาคตเมือง Smart City

วันนี้ ( 12 มีนาคม 2564) เวลา 9.00 น. นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว “บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G…

อีเอสอาร์ไอ ใช้เทคโนโลยีจีไอเอสหนุนองค์กรท้องถิ่นสู่สมาร์ทซิตี้ นำร่อง “นครนนท์ 4.0”

บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัดในกลุ่มบริษัทซีดีจีผู้นำด้าน Location Intelligence และตัวแทนจำหน่าย ArcGIS เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทย เผยการก้าวสู่สมาร์ทซิตี้ควรมุ่งผลักดันทั้งเมืองใหญ่และการปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้หัวใจของการบริหารจัดการเมืองแบบบูรณาการด้วยการนำข้อมูลเชิงพื้นที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์งานบริการประชาชนในทุกๆ ด้าน ล่าสุดร่วมกับเทศบาลเมืองนครนนท์ ผุด “นครนนท์ 4.0”