RISC by MQDC ร่วมกับ ก.วิทย์ฯ และ NIA บรรยายพิเศษ ชูงานวิจัยสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในงาน Innovation Thailand Forum 2021

เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC by MQDC) ได้รับเชิญร่วมบรรยายพิเศษ “การเสวนานวัตกรรมประเทศไทย Innovation Thailand Forum 2021” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)…

งานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อน BCG Economy Model”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development หรือ TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute หรือ TEI) ได้จัดงานเสวนาเรื่อง…

สภาวิศวกร ผนึกนักวิชาการและมหาวิทยาลัย กระทุ้งรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภัยพิบัติอันตรายถึงชีวิต

สภาวิศวกร ผนึกกำลังนักวิชาการและมหาวิทยาลัย จัดเสวนา เรื่อง “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” ระดมความเห็นกระทุ้งรัฐบาล เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภัยพิบัติระดับชาติ เสนอทางออก “รีดภาษีควันดำ – ลงทุนงานวิจัย…

วช.จับมือกับ 11 พันธมิตร ระดมสมอง สะท้อนความคิดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อให้กับว่าที่ผู้ว่า กทม.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ได้จับมือกับพันธมิตร 11 องค์กร จัดงานเสวนาเพื่อช่วยกันระดมสมอง สะท้อนความคิด นโยบายสิ่งแวดล้อมเมืองผ่านงานวิจัย เพื่อส่งต่อให้กับว่าที่ ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

งานเสวนา “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่า และฝุ่น PM 2.5”

สภาวิศวกร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา ในหัวข้อ “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่า และฝุ่น PM 2.5” ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562…