SPBT เพิ่มศักยภาพการผลิต ด้วยระบบอัตโนมัติ ยกระดับโรงงานสีเขียว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มยอดนิยมภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing for Good” ยึดมั่นในหลัก 3R+1T ในกระบวนการทำงาน…