3 ปี ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข คนกรุงเทพฯ-อุบล กายฟิต-จิตดี พร้อมสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

31 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพฯ: มูลนิธิไฟเซอร์ – คีนัน ร่วมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” เตรียมพร้อมประชากรวัย 45+ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ พบ 3 ปี…