มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศนโยบาย “งดรับทุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่และเครือข่ายของบริษัทบุหรี่”

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมมือกับศูนย์ธรรมาภิบาลในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ แสดงจุดยืนร่วมกันโดยจัดงานแถลงข่าวในหัวข้อ ‘เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมใจสร้างจุดยืนไม่รับทุนวิจัยและการสนับสนุนจากบริษัทบุหรี่’ โดยมีการให้ข้อมูลและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างระบบธรรมภิบาลภายใต้องค์กรที่จะงดรับทุนจากบริษัทบุหรี่ทุกรูปแบบ