EXIM BANK ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดอบรมให้ความรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมทางออนไลน์เรื่องรู้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล…

“ซีพี ออลล์” เตรียมจัดงาน “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” เพื่อยกระดับ SMEs ไทยให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทยซีพี เตรียมจัดตลาดนัดแห่งโอกาส “วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020” ต้อนรับทศวรรษใหม่ โดยภายในงานจะมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ…

“กรีนซัพพลายเชน” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ SMEs

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคล้วนคำนึงถึงการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ พวกเขาต้องการจะทราบข้อมูลของบริษัท ก่อนตัดสินใจจะร่วมทำธุรกิจด้วย อาทิ สินค้าผ่านกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนและซัพพลายเชนของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และบริษัทเหล่านี้สามารถลดอัตราการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่